ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##สทบ.จับมือ สสว. สร้างตลาดออนไลน์สินค้ากองทุน เปิดตัว LINE “ตลาด กทบ สสว” เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาอาชีพให้กับชุมชนพึ่งพาตนได้เอง

0
793

สทบ.จับมือ สสว. สร้างตลาดออนไลน์สินค้ากองทุน เปิดตัว LINE “ตลาด กทบ สสว” เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาอาชีพให้กับชุมชนพึ่งพาตนได้เอง

ตามนโยบายของ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เน้นให้ความสำคัญกับแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก ผ่านนโยบาย Local Economy จากนี้ไปกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จะเน้นพัฒนาคุณภาพสมาชิก ทั้งการผลิต การสร้างรายได้และลดรายจ่าย การพัฒนาอาชีพให้กับชุมชนพึ่งพาตนเอง พึ่งพาเศรษฐกิจในประเทศได้เองวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 : นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) และ ดร.วีระพงษ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ ผู้ทรงคุณวุฒิ สทบ. นำคณะ ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ มอบแนวทางการดำเนินงานโครงการความร่วมมือเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน โดยเริ่มจากการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างสมาชิกกองทุนหมู่บ้านในพื้นที่ สทบ.สาขา 8, สทบ.สาขา 2, สทบ.สาขา 4, สทบ.สาขา 9, สทบ.สาขา 10 และ สทบ.สาขา 11 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายสาธิต อ้วนดวงคี รักษาการหัวหน้า สทบ. สาขา8, นายสุพจน์ วรรณสุข ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดอุบลราชธานี, นายสมพงษ์ คำพันธ์ รอง1, นายนเรน พลานไพร รอง2, นายบัว ตะรุพัฒิ รอง3, นายนันทวุฒิ รอง4, นางเพ็ญนี จันทบ เลขานุการ และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านเครือข่ายจังหวัดอุบลราชธานีให้การต้อนรับ

จากนั้นนายรักษ์พงษ์ ได้เดินทางไปที่ กองทุนหมู่บ้านดวนใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นประธานเปิดโรงสีข้าวกองทุนหมู่บ้าน โดยมี นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายประกอบ บุญปลูก ประธานกองทุนหมู่บ้านดวนใหญ่ และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านเครือข่ายจังหวัดศรีสะเกษให้การต้อนรับ
และร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามการจับคู่พันธมิตรด้านการข้าวหอมมะลิ ระหว่าง กองทุนหมู่บ้านดวนใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ กองทุนหมู่บ้านวังไทร หมู่ที่ 11 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช กองทุนหมู่บ้านท้ายสำเภา หมู่ที่ 2 ตำบลท้ายสำเภาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงมันสำปะหลังโนนคูณ โรงพยาบาลวังหิน โรงเรียนบ้านดวนใหญ่ โดยความร่วมมือของพันธมิตรนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายข้าวหอมมะลิของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านให้มีเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค และยังเป็นการแก้ไขปัญหาราคาข้าวหอมมะลิให้มีราคาที่เหมาะสม ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีในการผลิต การแปรรูปข้าวหอมมะลิให้สามารถพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างเครือข่ายด้านการตลาดข้าวหอมมะลิ ให้กว้างขวางและเพิ่มมากขึ้นนายรักษ์พงษ์ เปิดเผยว่า จากที่ได้ลงพื้นที่ในโครงการความร่วมมือเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านโดยการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ทำให้สินค้าของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านเป็นที่รู้จักและประชาชนให้ความสนใจ แต่เนื่องจากสินค้ากระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆ สทบ.จึงได้จัดทำแอปพลิเคชั่น LINE “ตลาด กทบ.” รวบรวมสินค้าและบริการของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ เพื่อให้สมาชิกแต่ละกองทุนสามารถติดต่อระหว่างกันเองเพื่อซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างกันผ่านโทรศัพท์มือถือ และในวันนี้ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) จัดทำแอปพลิเคชั่น LINE “ตลาด กทบ สสว” โดยทาง สสว.ได้เข้ามาช่วยเหลือเป็นการติดอาวุธ ส่งเสริมให้ กทบ เข้าใจการเป็นผู้ประกอบการ ยกระดับให้มีเครื่องมือช่วยให้สมาชิก กทบ สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากองทุนหมู่บ้าน โดยใช้ SME Connect มาเป็นตัวระบบ line@ มี bot แยกหมวดสินค้าเพื่อสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและประชาชนที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้าใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. ได้ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) จัดตั้งตลาดออนไลน์ ผ่านแอพลิเคชั่นไลน์ ชื่อว่า “ตลาด กทบ สสว.” (@villagefundmarket) เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายของ สสว. กับ สทบ. ในการยกระดับสินค้าและผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ แบบบูรณาการการทำงานของทั้งสองหน่วยงานร่วมกัน โดยนำร่องพื้นที่แรกในจังหวัดอุบลราชธานี และจะขยายไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศผ่านการดำเนินงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (ศูนย์ OSS) ของ สสว.
โดย สสว.จะสนับสนุนในการสร้างแพลทฟอร์มการซื้อขายสำหรับสินค้าของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน เพื่อให้สามารถจำหน่ายสินค้าให้กับประชาชนโดยตรง รวมถึงสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกสื่อที่ สสว.มีอยู่ เพื่อเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้ามาเลือกซื้อเลือกหาสินค้าที่น่าสนใจภายใต้แนวคิด “สั่งตรงจากผู้ขาย ส่งตรงจากทุกหมู่บ้าน ทั่วประเทศ” ซึ่งการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง สสว. กับ สทบ. ในครั้งนี้ จะมุ่งเน้นการพัฒนาสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่เป็นผู้ประกอบการชุมชน หรือผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งมีจำนวนเครือข่ายสมาชิกกองทุนฯ ที่มีถึง 79,595 หมู่บ้าน โดยคัดเลือกกลุ่มสินค้าที่โดดเด่นจำนวน 10 รายการจากแต่ละจังหวัด ซึ่งในเบื้องต้นจะมีสินค้าจำนวนไม่น้อยกว่า 770 รายการจาก 77 จังหวัด เข้าสู่ “ตลาด กทบ สสว.” ภายในเดือนกรกฎาคม 2563 ซึ่งหากตลาดขับเคลื่อนและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภค มีรายได้หมู่บ้านละ 1 ล้านบาทก็จะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 7 หมื่นล้านบาท

Cr.สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท. 55 ปี)

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพ/ข่าว

เสริม ศัก่ดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here