ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563

0
561

จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563


เมื่อวันที่ 5 ธ.ค 63 ที่ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนสารภีท่าช้าง บ้านใหม่สารภี ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสาอำเภอสว่างวีระวงศ์ ประกอบกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563 ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้าแฝก เพื่อพัฒนาสถานที่สำหรับให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล โดยได้เชิญชวนให้จิตอาสาพระราชทาน ประชาชน และภาคส่วนต่างๆได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนการนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยความร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน

Cr.ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here