ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อธิบดีกรมธนารักษ์ สนองนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ เดินหน้าจัดประชุมสัมมนานโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารงานของกรมธนารักษ์ ทุกภาคทั่วประเทศ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2564

0
514

อธิบดีกรมธนารักษ์ สนองนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ เดินหน้าจัดประชุมสัมมนานโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารงานของกรมธนารักษ์ ทุกภาคทั่วประเทศ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 7 ธ.ค.63 นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วย นายธำรงค์ ทองตัน ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล รองอธิบดีด้านประเมินราคาทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ รองอธิบดีด้านเหรียญกษาปณ์ รักษาการที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า นางบุษกร ปราบณศักดิ์ รองอธิบดีด้านบริหาร และเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปเปิดโครงการประชุมสัมมนานโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารงานของกรมธนารักษ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 6-8 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล แอนด์ คอนเวนชั่น พิษณุโลก นายยุทธนา เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่กระทบเศรษฐกิจในวงกว้างส่งผลให้ภาครัฐเร่งออกมาตรการต่างๆในการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศ กรมธนารักษ์ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมจึงมุ่งเน้นในการดำเนินงานผ่านโครงการสำคัญสำคัญต่างๆเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน ดังนั้น การขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุตามเป้าหมายผู้บริหารกรมธนารักษ์ควรได้รับทราบแนวนโยบายและแนวทางการบริหารงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังและรัฐบาล เพื่อสร้างความพร้อมในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการ และร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศ จึงได้จัดโครงการประชุมสัมมนานโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารงานของกรมธนารักษ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยกำหนดจัดทั้ง 4 ภาค เช่นเดียวกับเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่กรมธนารักษ์ดำเนินการมา นายยุทธนา กล่าวต่อว่า โครงการจัดประชุมสัมมนาของกรมธนารักษ์ในครั้งนี้ ถือเป็นการเดินทางไปเพื่อให้ผู้บริหารกรมธนารักษ์มามอบแนวนโยบายและทิศทางการบริหารงาน พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรค การทำงานของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขตจังหวัดภาคเหนือ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการในพื้นที่ได้ พบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการทำงาน อีกทั้งยังเป็นการดำเนินการเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ถือเป็นการกระจายรายได้ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ ทั้งนี้ ในตลอดทั้งปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรมธนารักษ์ยังมีแนวนโยบายในการดำเนินการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้มีการใช้จ่ายเงินหมุนเวียนภายในประเทศเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงต่อไป โดยในครั้งต่อไปจะจัดประชุมสัมมนามอบนโยบายฯ ในเขตจังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตกในช่วงปลายเดือนมกราคม 2564 อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวในตอนท้าย

Cr.สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here