ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์## จ.เชียงรายประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 27 ติดตามสถานการณ์และขับเคลื่อนกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19

0
402

จ.เชียงรายประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 27 ติดตามสถานการณ์และขับเคลื่อนกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 27/2563 เมื่อบ่ายวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 ที่ห้องจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี คณะกรรมการ คณะทำงาน หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงราย นายอำเภอทั้ง 18 อำเภอ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมการประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ภายในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค คณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ พร้อมทั้ง ร่วมหารือและพิจารณาในประเด็นที่สำคัญ อาทิ การเตรียมการสถานที่รักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การขออนุมัติใช้งบประมาณ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา และผลกระทบต่างด้านต่าง ๆ ของผู้ประกอบการจังหวัดเชียงรายที่มีผลจากการแพร่กระจายของเชื้อโรคติดเชื้อในสถานการณ์โควิด-19โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้กำชับนายอำเภอที่มีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 7 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่จัน
อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน อำเภอเชียงของ อำเภอเวียงแก่น และ อำเภอเทิง ด้วยการเพื่มความเข้มข้นในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย โดยให้มีการประสานการทำงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ และปกครองทุกฝ่ายผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวในตอนท้ายของการประชุมด้วยว่า แม้ว่าจะมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อเมื่อช่วง 2 วันที่ผ่านมา แต่ทั้งหมดก็อยูในสถานที่กักกันโรคที่จังหวัดจัดเตรียมรองรับไว้ และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั้นให้แก่คนไทยทั้งประเทศว่าจังหวัดเชียงรายมีความปลอดภัย สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้อย่างปกติ จังหวัดเชียงรายจึงจะได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ยังสถานที่สาธารณะ อาคาร และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในทุกอำเภอของจังหวัดเชียงราย ภายใต้ระหัส 10-10-12-20 เพื่อให้นักท่องเที่ยวมั่นใจ เชียงรายยังคงมาท่องเที่ยวได้และอากาศหนาวเย็น ธรรมชาติที่สวยงามน่ายล นักท่องเที่ยวปลอดภัยไร้กังวล เชียงรายสบายดี

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here