ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##จังหวัดอุบลราชธานี ปล่อยขบวนสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสุราษฏร์ธานี

0
539

จังหวัดอุบลราชธานี ปล่อยขบวนสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสุราษฏร์ธานี


เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.63 เนื่องด้วยได้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก ดินสไลด์ และวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นมา สถานการณ์อุทกภัยดังกล่าวทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ในการนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ปี พ.ศ.2563 จังหวัดอุบลราชธานีขึ้น โดยตั้งเต้นท์รับบริจาคบริเวณหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2563 มีหน่วยงาน องค์กร ภาครัฐ และภาคเอกชน ได้ร่วมบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เพื่อรวบรวมไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่โดยในวันนี้ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลากลาง จังหวัดอุบลราชธานี นายเกรอกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ปล่อยขบวนสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ เพื่อรวบรวมสิ่งของ จากน้ำใจชาวจังหวัดอุบลราชธานี ส่งไปยังผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดสุราษฏร์ธานี ซึ่งยังคงมีสถานการณ์ภัย และมีความจำเป็นต้องมี อาทิเช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูปและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น เพื่อการดำรงชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ในครั้งนี้

Cr.ปชส.อุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here