ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##พิธีพุทธา-เทวาภิเษกเหรียญที่ระลึก”พระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ” ครบรอบ 88 ปี กรมธนารักษ์ ณ อุโบสถวัดโสธรวราราม อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

0
527

พิธีพุทธา-เทวาภิเษกเหรียญที่ระลึก”พระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ” ครบรอบ 88 ปี กรมธนารักษ์ ณ อุโบสถวัดโสธรวราราม อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2573 นายยุทธนา หยิมการุณ
อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในพิธีพุทธา-เทวาภิเษก เหรียญ “พระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ” เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี กรมธนารักษ์ โดยมีพิธีกรรรมพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป จากวัดโสธรวราราม สวดเจริญพระพุทธมนต์
และเวลา 14.45 น. พระครูวิจิตรธรรมรัตน์ เจ้าอาวาสวัดนามะตูม
จังหวัดชลบุรี เป็นประธานจุดเทียนชัย ต่อจากนั้นเกจิอาจารย์ร่วมบริกรรมคาถาพิธีพุทธา-เทวาภิเษก(อธิษฐานจิต) จำนวน 8 รูป ดังนี้:
1 พระมงคลโมลี วัดทุ่งเหียง จังหวัดชลบุรี
2 พระครูสุมนธรรมสถิตย์ วัดเขากะโหลก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3 พระภาวนาประชานุกูล วัดวีระโชติธรรมาราม
จังหวัดฉะเชิงเทรา .
4 พระครูศุภมงคล
วัดบางผึ้ง จังหวัดฉะเชิงเทรา
5 พระครูโสภิตสุตคุณ วัดสนามจันทร์
จังหวัดฉะเชิงเทรา
6 พระครูวิจิตรธรรมรัตน์ วัดนามะตูม จังหวัดชลบุรี
7 พระครูสุนทรธรรมโชติ สำนักเขาแก้วทอง
จังหวัดปราจีนบุรี
8 เจ้าอธิการสมชาย พุทธสโร
วัดโพรงอากาศ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
และมีพระสวดมหานาค 4 รูป ดังนี้
1.พระครูโสภณสรกิจ วัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา
2 พระครูศรีปริยัติวิมล วัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา
3 พระครูภาวนาพิธาน วัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา
4 พระมหาปิยะบุตร
ปญฺญาวฑุฒโน วัดแจ้ง อำเภอบางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา
และนายไมตรี
ไตรติลานันท์ ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานจุดเทียนมงคลในอ่างน้ำมนต์ทั้ง 8 รูป
และเวลา 15.30 น. เจ้าอธิการสมชาย พุทธสโร
วัดโพรงอากาศ
จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานดับเทียนชัย
ซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้ได้มีข้าราชการระดับสูงและแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก อาทิ ท่านดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ, ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง, ท่านรองอธิบดีกรมธนารักษ์, และข้าราชการในสังกัดกรมธนารักษ์
กระทรวงการคลัง
เข้าร่วมพิธีอันเป็นมงคลยิ่ง เป็นจำนวนมาก
โดยนายยุทธนา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเหรียญ”พระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ” ในครั้งนี้ เนื่องจากโอกาสที่ “กรมธนารักษ์ ครบรอบ 88 ปี” จึงได้จัดสร้างเหรียญที่ระลึก”พระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ” เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ ได้สักการะบูชา เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจตลอดจนเพื่อเป็นการเผยแพร่เรื่องราวประวัติศาสตร์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินหลักธรรม”พระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ” โดยรายได้จากการจัดสร้างเหรียญที่ระลึกฯ หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไป
ดูแล รักษา เผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ส่วนหนึ่งจะได้ไปใช้ เพื่อสาธารณะกุศล
สาธารณประโยชน์ เช่น จัดซื้ออุปกรณ์ ทางการแพทย์ ช่วยเหลือผู้ยากไร้ สนับสนุนด้านการศึกษาและพัฒนาชุมชน อีกส่วนหนึ่งจะนำไป สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของกรมธนารักษ์ และเป็นสวัสดิการของกรมธนารักษ์
การจัดสร้างเหรียญที่ระลึก “พระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ” ในผโอกาสครบรอบ 88 ปี กรมธนารักษ์ ขออนุญาตวัดโสธรวราราม ในการทำพิธีพุทธา-เทวาภิเษก ณ อุโบสถวัดโสธรวราราม
ท่านใดประสงค์ที่จะมีเหรียญ “พระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ” ในโอกาสครบรอบ 88 ปี”กรมธนารักษ์”
ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center “กรมธนารักษ์” โทร. 02-059-4999

cr.สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here