ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางลงพื้นที่รับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย

0
169

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางลงพื้นที่รับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาของพี่น้องเกษตรกร เกี่ยวกับที่ดินทำกินในเขตทับซ้อนกับพื้นที่ป่าไม้ และติดตามโครงการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง เช่น การเร่งซ่อมแซมฝายที่ชำรุด เพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัย และกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่ออุปโภค – บริโภค และการทำเกษตรกรรม ในช่วงฤดูแล้ง โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอเวียงป่าเป้า และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งพี่น้องประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยโดยการลงพื้นที่ทั้งหมด 2 แห่ง คือ วัดปางอ่าย อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ด้วยการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงราย รับฟังปัญหาของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนที่ดินเพื่อการเกษตร และที่อยู่อาศัย และเดินทางต่อไปยังอ่างเก็บน้ำแม่กึด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เพื่อตรวจดูความก้าวหน้า และเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ เนื่องจากถ้าอ่างเก็บน้ำสร้างเสร็จแล้ว จะสามารถช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้มากถึง 17 ตำบล รวมทั้ง ยังได้รับฟังปัญหาที่มีประชาชนในพื้นที่ ที่กระแสไฟฟ้ายังให้บริการเข้าไม่ถึง ก็จะเร่งดำเนินการแก้ไขปรับปรุงต่อไปร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จะเห็นได้ว่ายังมีพี่น้องเกษตรกรที่ยังได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขาดแคลนที่ดินทำกิน ปัญหาเรื่องอุทกภัย ปัญหาภัยแล้ง และปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ทั้งนี้ จะเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ และจะประสานการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรให้ได้รับการช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างทั่วถึงต่อไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here