ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##จังหวัดอุบลฯจัดกิจกรรมงานวันดินโลก ประจำปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อเชิดชู และเผยแพร่สืบสานพระราชปณิธาน ในการพัฒนาทรัพยากรดินและน้ำ

0
412

จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมงานวันดินโลก ประจำปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อเชิดชู และเผยแพร่สืบสานพระราชปณิธาน ในการพัฒนาทรัพยากรดินและน้ำ


วันที่ 17 ธ.ค.63 ที่สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันดินโลกจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563 ภายใต้ชื่องาน “Keep soil alive,protect soil biodiversity: (คิฟ ซอล อะไลน์ โพเทค ซอล บิโอ เวอร์ ชิ ตี้ ) : รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน” เพื่อเชิดชูและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเผยแพร่สืบสานพระราชปณิธาน ในการพัฒนาทรัพยากรดินและน้ำ ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์สามารถทำการเกษตรที่สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และเป็นการอนุรักษ์ระบบนิเวศตามธรรมชาติให้เกดความยั่งยืน ประกอบกับ องค์การสหประชาชาติ มีมติเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ประกาศรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นวันดินโลก ( World Day)
การจัดงานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หมอดินอาสา นักเรียน ข้าราชการ และภาคเอกชน กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเพื่อมนุษยธรรม การจัดนิทรรศการประวัติความเป็นมาของวันดินโลก การจัดนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในงานในจังหวัดอุบลราชธานี การประกวดวาดภาพกระดานดำหัวข้อรักษ์ปฐพี คืนชีวิตให้แผ่นดิน กิจกรรมรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ดินและน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์รวมทั้งเป็นการช่วยเผยแพร่ขยายผลในการนําศาสตร์พระราชามาใช้กับพื้นที่เกษตรเกษตร ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม

Cr.ปชส.อุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here