ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##รักษ์พงษ์ ผอ.สทบ.” ให้กำลังใจสมาชิกกองทุนฯ จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดลพบุรี ตอกย้ำแนวทางซื้อขายสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้

0
451

รักษ์พงษ์ ผอ.สทบ.” ให้กำลังใจสมาชิกกองทุนฯ จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดลพบุรี ตอกย้ำแนวทางซื้อขายสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้

ตามนโยบายของ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เน้นให้ความสำคัญกับแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก ผ่านนโยบาย “Local Economy” จากนี้ไปกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จะเน้นพัฒนาคุณภาพสมาชิก ทั้งการผลิต การสร้างรายได้และลดรายจ่าย การพัฒนาอาชีพให้กับชุมชนพึ่งพาตนเอง พึ่งพาเศรษฐกิจในประเทศได้เองวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดลพบุรี ตรวจเยี่ยมโครงการและสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากกองทุนหมู่บ้าน โดยมี นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย นายสมจิตร โชติพืช ประธานคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสิงห์บุรี, นายจีรศักดิ์ คล้ายศรี หน.สทบ.13 และนางสาวสหัชศรี พระเนตร ประธานกองทุนหมู่บ้านพิกุลทองสามัคคี หมู่ 3 ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี และสมาชิกเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ ให้การต้อนรับ โดยมี นายสุรชาติ กันนิ่ม, นายสุรศักดิ์ วงศ์เหม, นายกฤษฎา ศุภรศิริวรกุล, นายศุภวิชญ์ เอี่ยมละออ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนหมู่บ้านฯ ร่วมเยี่ยมโครงการด้วย

นายรักษ์พงษ์ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากที่ผ่านมาได้มีการพบปะพูดคุยกับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด อำเภอและตำบล รวมถึงเครือข่ายระดับภาคกลาง ทำให้ทราบว่ามีพี่น้องกองทุนหมู่บ้านได้รับผลกระทบจากวิกฤต ทำให้กิจการที่เคยมีรายได้จากนักท่องเที่ยว การค้าขายและบริการ ลดน้อยลง ในโอกาสนี้จึงออกมาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และ ตอกย้ำแนวทางซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันเองภายในสมาชิก กทบ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนโดยให้กองทุนหมู่บ้านเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในแต่ละกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามนโยบาย ท่านรองนายก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ที่ต้องการให้รอดพ้นจากวิกฤตทางเศรษฐกิจครั้งนี้ให้ผ่านไปได้ ด้วยการสร้างพลังความร่วมมือของพี่น้อง 13 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีกว่าล้านคนสำหรับกองทุนหมู่บ้านที่ ผอ.สทบ. ได้ตรวจเยี่ยมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ได้แก่

  1. กองทุนหมู่บ้านพิกุลทองสามัคคี ม. 3 ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี ในโครงการพัฒนาศูนย์บริการการค้าขายและการท่องเที่ยว
  2. กองทุนหมู่บ้าน ดอนตะโหนด ม.7 ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ในโครงการศูนย์ดินปุ๋ยชุมชน
  3. กองทุนหมู่บ้านหนองโขลง ม.1 ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ในโครงการโฮมสเตย์ท่องเที่ยวชุมชน
  4. กองทุนหมู่บ้านช่องน้ำไหล ม.4 ต.หัวสำโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ผลิตภัณฑ์กระยาสารท
  5. กองทุนหมู่บ้านโคกหว้า ม.7 ต.หัวสำโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี การผลิตไข่เค็มพอกดินสอพองใบเตย
  6. กองทุนหมู่บ้านโคกป่าน ม.3 ต.หัวสำโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ในการทำผลิตภัณฑ์หมูสวรรค์

ภาพ-ข่าว : กฤษติน นิลมานนท์

สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท. 55 ปี)

ธวัชชัยเฟื่อง อนันต์ รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here