ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อุบลฯ คุมเข้ม โควิด19 ประกาศค้นหากลุ่มเสี่ยง จ.สมุทรสาคร ตรวจฟรี งดกิจกรรมเสี่ยงรับตะวันใหม่ที่ผาแต้ม

0
407

อุบลฯ คุมเข้ม โควิด19 ประกาศค้นหากลุ่มเสี่ยง จ.สมุทรสาคร ตรวจฟรี งดกิจกรรมเสี่ยงรับตะวันใหม่ที่ผาแต้ม

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เรียกประชุมด่วนคณะกรรมการ ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อ ติดตามสถานการณ์ คุมเข้มโควิด 19 การตรวจค้นหา กลุ่มเสี่ยง ที่เดินทาง ไปตลาดกุ้ง มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเข้ามาพักอาศัยหรือเดินทางเข้าจังหวัดอุบลราชธานี และเตรียมพร้อมในการคุมเข้มมาตรการ covid ระลอก 2 มติที่ประชุม เห็นชอบ งดจัดกิจกรรมรับตะวันใหม่ก่อนใครในสยามที่ผาแต้ม แต่ยังคงให้ชมธรรมชาติได้ตามปกติ สำหรับการจัดกิจกรรมงานประจำปีและงานกาชาด “รับแสงแรกแห่งสยาม ยืนสาวงาม ผ้ากาบบัว 2564”, งานวันเด็กแห่งชาติ , งานสวดมนต์ข้ามปี , งานแสดงคอนเสิร์ตที่ลานสุนีย์ ยัง คงจัดได้ตามปกติ ไม่ยกเลิก แต่อยู่ภายใต้การคุมเข้มมาตรการ covid 19 อย่างเข้มงวด สวมหน้ากาก 100% สำหรับ ชาวพม่าที่มาทำงานในโรงงานที่อำเภอวาริน เกือบ 200 คน ได้สั่งการให้นายอำเภอ ร่วมกับผู้ประกอบการเข้มงวดการเข้า-ออก เดินทางแรงงานพม่าอย่างใกล้ชิด. การลักลอบข้ามแดนของ ของแรงงาน ชายแดนไทย-ลาว และกัมพูชา ให้ดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดและผลักกลับประเทศต่อไป ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ย้ำให้ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ อสม ทุกแห่ง. ค้นหา กลุ่มเสี่ยง คัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร หรือ เดินทางไปตลาดกุ้ง มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร คัดกรองให้เร็วที่สุด หรือหากมีอาการ ไข้ไอน้ำมูกหอบเหนื่อย หรือใกล้ชิดผู้ป่วย covid-19 เข้ารับการตรวจค้นหาโควิค 19 ฟรี และกักตัวเอง 14 วัน นอกจากนั้น จังหวัดอุบลราชธานียังได้กำหนดมาตรการคุมเข้มโควิด19 เตรียมรับการแพร่ระบาดระลอก 2 โดย กำหนด เตรียมฝึกซ้อมแผนรับมือในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 สั่งการให้ทุกอำเภอจัดซ้อมแผนในเดือนธันวาคมนี้ ให้โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนทุกแห่งเตรียมห้องแยกเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดพร้อมทั้งตรวจสอบการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมทุกอำเภอ ให้ทุกแห่งเปิดคลินิกระบบทางเดินหายใจ สุ่มส่งตรวจ covid ในผู้ป่วยโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจส่วนต้นและปอดอักเสบและสุ่มตรวจโรคในกลุ่มแรงงานต่างด้าวหากพบให้ตรวจ covid 19 ทันที ให้สำนักงานสาธารณสุขอุบลราชธานีเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน พร้อมทั้งให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการเข้มโควิดของทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดประชาชนท่านใดที่เคยเดินทางไปยังตลาดกุ้งจังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 จนถึงปัจจุบันหากมีอาการป่วยหรือสงสัยแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขขอรับการตรวจฟรีได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง และแจ้งประวัติการเดินทาง ทั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานี แจ้งเตือนประชาชนให้งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด covid ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หมันล้างมือด้วยน้ำหรือเจลเว้นระยะห่างทางสังคมและสแกน platform ไทยชนะ เมื่อเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ

Cr.ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here