ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##จังหวัดเชียงราย จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 (Kick Off) ประจำปี 2563-2564

0
393

จังหวัดเชียงราย จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 (Kick Off) ประจำปี 2563-2564

นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ประจำปี 2563-2564 (Kick Off) เมื่อเช้าวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 ที่ห้องธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วยความพร้อมเพรียงโดยการประชุมได้มีการเตรียมความพร้อมในการกำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ประจำปี 2563 – 2564 (Kick Off) พร้อมกันทั้งจังหวัด ในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมกำลังพล เครื่องจักรกลสาธารณภัย และวัสดุอุปกรณ์ ตลอดทั้งการรณรงค์ขอความร่วมมืองดเผาในที่โล่งทุกชนิด การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ตลอดจนสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพหากเกิดวิกฤติการณ์หมอกควัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จังหวัดเชียงรายจะได้จัดกิจกรรม พร้อมกับการจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย โดยพร้อมกันด้วย จึงขอเชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล ตลอดทั้ง กองกำลังประจำถิ่น รวมทั้ง อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here