ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##จังหวัดอุบลราชธานี เปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ 2564

0
140

จังหวัดอุบลราชธานี เปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ 2564


วันที่ 24 ธ.ค.63 เวลา 09.30 น. ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 และวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 ตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีได้กำหนดเป็นนโยบายสำคัญในการรณรงค์เสริมสร้างวินัยจราจร เพื่อให้ชาวอุบลราชธานีตระหนักถึงการใช้รถ ใช้ถนนด้วยความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องมาตลอดทั้งปี โดยในปีใหม่ที่จะถึงนี้ ได้กำหนดช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 ภายใต้มาตรการ 10 มาตรการ 10 รสขมอย่างเคร่งครัด โดยไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร พกใบขับขี่ ไม่เมาสุรา มอเตอร์ไซค์ต้องปลอดภัย ไม่ขับรถย้อนศร ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย ไม่แซงในที่คับขัน ต้องสวมหมวกนิรภัย และไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ
จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ 2564 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ตามแนวทาง 5 มาตรการ คือ มาตรการด้านการบริหารจัดการ โดยจัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ระดับจังหวัด อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรการด้านการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพและแวดล้อม เช่น การตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของถนน จุดเสี่ยงอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จุดที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่ จุดตัดทางรถไฟจะต้องจัดทำป้ายให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสังเกตเห็นได้ชัดเจน มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ โดยการควบคุมดูแลรถโดยสารสาธารณะ รถโดยสารไม่ประจำทาง พนักงานขับรถโดยสาร และพนักงานประจำรถให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัด มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะบังคับใช้กฏหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง ในการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ และมาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ โดยเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบติดต่อสื่อสาร การสั่งการและประสานงาน รวมถึงการเตรียมความพร้อมของหน่วยกู้ชีพกู้ภัย เพื่อให้จังหวัดอุบลราชธานี มีจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บให้เหลือน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับเทศกาลปีใหม่ 3 ปีย้อนหลัง

Cr.ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here