ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##จังหวัดอุบลราชธานี ประชุมแก้ไขผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการทางแยกต่างระดับแยกดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์

0
494

จังหวัดอุบลราชธานี ประชุมแก้ไขผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการทางแยกต่างระดับแยกดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์


ที่ห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมแก้ไขผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการทางแยกต่างระดับแยกดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์ ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบจากบริษัท ส เขมราฐ อินดัสตี้ บริษัทผู้รับจ้างว่าการดำเนินงานมีความคืบหน้าแล้ว 25% โดยได้จัดทำระบบระบายน้ำ การวางท่อ ทำทางเบี่ยงรอบวงเวียน และงานคันหินทางเท้า และจะดำเนินการปิดเส้นทางการจราจรเพื่อเริ่มขุดอุโมงค์ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนที่จำเป็นต้องใช้เส้นทางการจราจรทั้งแยกดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์ได้รับผลกระทบจากปัญหาการจราจร อย่างไรก็ตาม คณะทำงานแก้ไขผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการดังกล่าวได้พิจารณามาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยได้เตรียมแผนงานด้านการก่อสร้างและแผนงานในการจัดการจราจร ได้แก่ การขยายช่องจราจรบริเวณแยกดงอู่ผึ้งและแยกวนารมย์เพื่อระบายรถ การห้ามรถบรรทุกขนาดใหญ่ใช้เส้นทางดังกล่าว และการประสานงานกับเทศบาลตำบลขามใหญ่และเทศบาลเมืองแจระแมในการซ่อมบำรุงถนนและติดป้ายบอกทางเลี่ยงให้กับประชาชน โดยจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเส้นทางเลี่ยงทางเบี่ยงวงเวียน จำนวน 5 เส้นทาง ได้แก่ ศรีสะเกษ – ยโสธร , ยโสธร – อำนาจเจริญ , อำนาจเจริญ – ตระการพืชผล , ตระการพืชผล – เข้าเมืองอุบลราชธานี รวมถึงเส้นทางรอบวงเวียน และจะมีการประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์และติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะเพื่อหามาตรการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนต่อไป

Cr.ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here