ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อุบลฯ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่สร้างการรับรู้ ให้กับแรงงานต่างด้าว และ ผู้ประกอบการ เพื่อป้องกันควบคุมโรค โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19) อย่างเคร่งครัด

0
384

อุบลฯ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่สร้างการรับรู้ ให้กับแรงงานต่างด้าว และ ผู้ประกอบการ เพื่อป้องกันควบคุมโรค โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19) อย่างเคร่งครัด


วันที่ 29 ธ.ค.63 เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย สำนักงานสาธารณสุข ฝ่ายปกครอง ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดอุบลราชธานี (กอ.รมน.) ซึ่งเป็นชุดตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ออกตรวจสถานประกอบกิจการ ในอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 แห่ง ซึ่งมีแรงงานเป็นชาวพม่า 14 คน และ สปป.ลาว 2 คน เพื่อให้กำลังใจนายจ้าง ผู้ประกอบการ และชี้แจงแนะนำแรงงานต่างด้าวให้ปฎิบัติตามมาตรการการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19) ตามาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด รวมทั้งสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการ ต่างๆ ของจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งขอความร่วมมือนายจ้าง ผู้ประกอบการห้าม เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เข้าไปหรือออกจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19) อีกด้วย

Cr.ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here