ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ผู้ว่าเชียงรายนำตรวจเข้ม ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

0
397

ผู้ว่าเชียงรายนำตรวจเข้ม ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เดินทางออกตรวจเยี่ยมและชมการติดตามการปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในเขตอำเภอพาน
เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมกับนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย และนายอารุณ ปินตา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย พร้อมกับชุดปฏิบัติการของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ พร้อมกับทีมติดตามผลร่วมปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ด้วยโดยตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการ บริเวณด่านสถานีตำรวจปูแกง ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน เพื่อติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการสกัดกั้นโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ด้วยการให้นักท่องเที่ยวลงทะเบียนผ่าน QR Code ที่เจ้าหน้าที่ได้แจกจ่ายให้กับผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่เดินทางผ่านเข้ามาภายในจังหวัดเชียงรายทุกคน และเพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประจำจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการในครั้งนี้ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ห้วง 7 วันอันตราย ได้ให้คำแนะนำในการร่วมแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในระยะเทศกาลปีใหม่ 2564 ไปพร้อมกันด้วยโดยพร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มอบน้ำดื่ม เครื่องดื่มชูกำลัง อาหารสำเร็จรูป และได้ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในความเสียสละ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติงาน และเน้นย้ำในการปฏิบัติงานให้เข้มข้น จริงจัง ให้มีการบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด รวมถึงการช่วยเหลือ และบริการแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในการเดินทาง ให้มีความปลอดภัยต่อการเดือนทางและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อมุ่งเป้าการลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดเชียงราย และทำให้เชียงรายเป็นเมืองปลอดเชื้อโควิด 2019 อย่างยั่งยืนด้วยทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ยังได้เน้นย้ำขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในจังหวัดเชียงราย ให้ร่วมกันลงทะเบียนผ่าน QR Code ที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้เพื่อสกัดกั้นโควิด 19 และปฏิบัติตามมาตรการการรับมือกับโรคติดเชื้อโควิด 2019 ของ ศบค.ทั้ง 6 มาตรการคัดกรองวัดไข้ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยน้ำสะอาดถูสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร หลีกเลี่ยงการจับพื้นผิวสัมผัสร่วม รวมทั้ง หลีกเลี้ยงกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมากอย่างเคร่งครัดด้วย

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here