ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ตัวแทนผู้ผ่านการอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.สถานศึกษายื่นข้อเสนอ4ข้อให้รมว.ศธ.พิจารณาช่วยเหลือและเยียวยา!

0
666

ตัวแทนผู้ผ่านการอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.สถานศึกษายื่นข้อเสนอ4ข้อให้รมว.ศธ.พิจารณาช่วยเหลือและเยียวยา!

วันที่15ก.ค.63 เวลา08.45น.ที่กระทรวงศึกษาธิการห้องราชวัลลภ นายสมชาย ชาญหิรัญกาญจน์ ประธานชมรมผู้ผ่านการอบรมและพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษารุ่นที่2นายภัทรพงศ์ อนุธรรมตัวแทนผู้ผ่านการอบรมฯนายปรีดา บุญเพลิงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคครูไทยเพื่อประชาชน ได้เข้ายื่นหนังสือกับนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายอัมพร พินะสาเลขาก.ค.ช.
เพื่อเรียกร้องให้ทางรมว.ศธ.พิจารณา ช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ผ่านการอบรมและพัฒนาฯสังกัดสำนักงานประถมศึกษา จำนวน1,702คนผู้ผ่านการอบรมและ พัฒนาฯสังกัดสำนักงานมัธยมศึกษาจำนวน582คน รวม2,284คนซึ่งไม่สามารถบรรจุแต่งตั้งได้เพราะติดเงื่อนไขว่าด้วย การจัดสรรคืนอัตราเกษียณอายุราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี2563เฉพาะโรงเรียนที่มี จำนวนนักเรียนตั้งแต่120คนลงมาและมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ2562 จึงทำให้ผู้ผ่านการอบรมพัฒนาฯอีกจำนวน2,284คนไม่ สามารถบรรจุได้
ดังนั้นในนามตัวแทนผู้ผ่านการอบรมและพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 2-10/2562 ทั่วประเทศขอเรียกร้องให้นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หาทางช่วยเหลือผู้ผ่านการอบรมและพัฒนาฯดังนี้

1.ให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ประกาศเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถยืมบัญชีผู้ผ่านการอบรมและพัฒนาฯก่อนแต่งตั้งข้ามสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดได้

2.ขอให้เลื่อนการสอบผู้อำนวยการสถานศึกษากรณีไม่มีผู้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการอบรมและพัฒนาออกไป
ก่อนจนกว่าผู้ผ่านการอบรมและพัฒนาฯได้บรรจุหมดทุกคน

3.ให้คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบาย
กำลังคนภาครัฐหรือคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดสรรคืนอัตราตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ทั้งหมดจากการเกษียณอายุราชการเมื่อปีงบประมาณ2562 ให้เร็วที่สุด

4.ให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาหรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เยี่ยวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง
จนกว่าผู้ผ่านการอบรมและพัฒนาฯจะได้รับการบรรจุหมดทุกคนและทุก กศจ.ทั้งนี้หากข้อเสนอตามข้อ 1,2,3 ดำเนินการไม่ได้
ก็ขอให้ทางรมต.ช่วยเหลือพิจารณาข้อที่สามารถดำเนินการได้ก่อนและให้แล้วเสร็จไม่เกิน15-30วันเป็นอย่างช้า ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ของทาง ราชการและช่วยประหยัดงบประมาณของประเทศชาติอีกด้วย
หลังจากนายนัฏฐพล ทีปสุวรรณรมว.กระทรวงศึกษาธิการได้รับฟังข้อเสนอและข้อเรียกร้องต่างๆของตัวแทนผู้ผ่านการอบรมฯแล้ว โดยได้กล่าวว่าจะช่วยดูเรื่องนี้ให้อย่างเร่งด่วนแต่ต้องถูกกฏหมาย ผมเห็นใจผู้ที่ประสบปัญหาในเรื่องนี้แต่ขอให้เข้าใจด้วยว่าปัญหาในกระทรวงศึกษาธิการนั้นมีปัญหาหมักหมมมานานผมก็พยามแก้ไขทุกอย่างให้ดีขึ้นเป็นลำดับแต่ทั้งนี้อาจต้องใช้เวลาบ้างขอให้เข้าใจด้วยซึ่งผมจะทำให้ดีที่สุดและจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

Cr.สมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชน(ประเทศไทย)

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here