ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ อบจ.เชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และสมาคมขัวศิลปะ สร้างงานศิลป์ด้วยกิจกรรม Art Street “บ้านศิลปินในสวนศิลป์” ภายในมหกรรมไม้ดอกอาเซียน 2020

0
716

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ อบจ.เชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และสมาคมขัวศิลปะ สร้างงานศิลป์ด้วยกิจกรรม Art Street “บ้านศิลปินในสวนศิลป์” ภายในมหกรรมไม้ดอกอาเซียน 2020

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นายเทิดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.เชียงราย นายสุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ และผู้แทนจากสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกันเปิดงาน Art Street “บ้านศิลปินในสวนศิลป์” โซนศิลปะริมน้ำกก ภายในมหกรรมไม้ดอกอาเซียน 2020 สวนไม้งามริมน้ำกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 4-10 มกราคม 2564โดยเป็นการนำผลงานจากศิลปินเชียงราย กว่า 15 ท่าน มาจัดการสาธิตผลงาน และส่งเสริมสนับสนุนในการใช้พื้นที่สาธารณะ แสดงศักยภาพของศิลปินเชียงราย ก่อเกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เชื่อมโยงกับงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนระดับชาติของจังหวัดเชียงราย รวมถึงกิจกรรมการสาธิตสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในสวนดอกไม้ กิจกรรมศิลปะแสดงร่วมสมัย ตลอดระยะเวลา 7 วัน โดยมีกิจกรรม Art Workshop โดยศิลปินขัวศิลปะหลากหลายแขนง Art Market โดยตัวแทนบ้านศิลปินเชียงราย และเครือข่าย Art Show เป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยโดยเครือข่ายศิลปินเชียงรายนายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า สำหรับการจัดงาน Art Street “บ้านศิลปินในสวนศิลป์ ภายในมหกรรมไม้ดอกอาเซียน 2020 ครั้งนี้ เป็นความร่วมมือจากสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ที่ได้ร่วมกับอบจ.เชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และสมาคมขัวศิลปะ ที่ต้องการส่งเสริมสนับสนุนในการใช้พื้นที่สาธารณะจัดแสดงผลงานทางศิลปะของกลุ่มศิลปินเชียงรายทุกแขนง มาแสดงให้นักท่องเที่ยวที่เข้าเยี่ยมชมสวนไม้ดอกอันสวยสดและงดงาม ภายในหมกรรมไม้ดอกอาเซียน 2020 ที่ได้สัมผัสถึงงานศิลปะวาดภาพบนผืนผ้าใบขนาดใหญ่ เพื่อเป็นที่ระลึก ตลอดจนการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ศิลปะบนทางเดินสาธารณะ และอื่น ๆ อีกมากมาย สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากทางด้าน นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวอีกว่า จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ วัฒนธรรม และธรรมชาติ จนเป็นจุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะด้านศิลปะ จังหวัดเชียงรายได้รับการประกาศเป็นเมืองศิลปะ 1 ใน 3 เมืองของประเทศไทย ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย จังหวัดกระบี่ และจังหวัดนครราชสีมา ด้วยอัตรลักษณ์เฉพาะของจังหวัดเชียงราย ถือเป็นจังหวัดที่มีศิลปิน สล่า หลากหลายสาขา มากที่สุดในประเทศไทยกว่า 100 ชีวิตอีกทั้ง มีสมาคมขัวศิลปะที่เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมด้านศิลปะร่วมสมัยและมีศักยภาพในการช่วยเหลือเกื้อกูลกับหน่วยงานภาครัฐด้วยดีเสมอมา เป็นที่ยอมรับและกล่าวขานมากที่สุดในประเทศไทยและนานานาชาติในหลายภูมิภาคอีกด้วย

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here