ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อุบลฯ คุมเข้ม โควิด – 19 โดยให้ประชาชน ยึดหลัก DMHTT โดยให้เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ ตรวจวัดอุณหภูมิ และใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะ

0
190

อุบลฯ คุมเข้ม โควิด – 19 โดยให้ประชาชน ยึดหลัก DMHTT โดยให้เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ ตรวจวัดอุณหภูมิ และใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะ


วันที่ 7 ม.ค.64 นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่เพื่อติดตามมาตราควบคุมการแพร่ระบาด โควิค – 19 ที่อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี จากข้อมูลบุคคลเข้า – ออกพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ในพื้นที่อำเภอตระการพืชผล ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2564 พบว่ามีผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด จำนวน 439 คน และยังอยู่ในระยะเฝ้าระวัง 454 คน พ้นระยะเฝ้าระวังแล้ว 39 คน โดยได้ส่งตรวจหาเชื้อ covid – 19 จำนวน 23 คน ผลตรวจเป็นลบ 21 คน และอยู่ระหว่างรอผล 2 คน
การดำเนินการของอำเภอตระการพืชผลได้มีการตั้งจุดตรวจ จุดคัดกรอง ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 1 จุด ณ บ้านนาไฮ ตำบลนาสะไม และได้บูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ระดับหมู่บ้านดำเนินการตรวจคัดกรอง ผู้เดินทางเข้าหมู่บ้าน สถานที่ชุมชนที่มีคนหนาแน่น เช่น สำนักงานขนส่ง และ ตลาดนัดอย่างเข้มงวด ส่วนการจัดกิจกรรมให้มีการลงทะเบียนผ่าน QR Code ไทยชนะหรือลงทะเบียน เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้มีจัดทำบันทึกข้อตกลงแนวทางปฏิบัติร่วมกับสถานประกอบการ ตลาดนัด โรงแรม และให้ปฏิบัติมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดสำหรับแรงงานต่างด้าวจัด มีการจัดระบบการดูแลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สร้างการรับรู้ และขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และมีการสำรวจตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการทุกแห่ง ควบคู่กับการสร้างความรับรู้เข้าใจกับประชาชนผ่านของประชาคมหมู่บ้าน ป้องกันไม่ให้เกิดการความตระหนกจากการเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
ด้าน นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้เน้นย้ำ ให้ประชาชน ยึดหลัก DMHTT เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ตรวจวัดอุณหภูมิ และใช้ไทยชนะ เพื่อความปลอดภัย และเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อีกด้วย

Cr.ปชส.อุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here