ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ภ.จว.ปทุมธานี : ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิด ทำการ “อาคาร พล.ต.ต.ดร.ชยุต มารยาทตร์”

0
674

ภ.จว.ปทุมธานี : ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิด ทำการ “อาคาร พล.ต.ต.ดร.ชยุต มารยาทตร์”

วันที่ 8 ม.ค. 64 เวลา 08.30 น.
พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิด ทำการ “อาคาร พล.ต.ต.ดร.ชยุต มารยาทตร์” โดยมี พระมงคลวโรปการ (ชำนาญ อุตมปญฺโญ) เจ้าอาวาส วัดชินวรารามวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ มี นางจุฑามาศ มารยาทตร์ ประธานแม่บ้านตำรวจ ภ.จว.ปทุมธานี , พ.ต.อ.ธรรมนูญ เชาวะวนิชย์ พ.ต.อ.นิรุธ ประสิทธิเมตต์ , พ.ต.อ.จักริน พันธ์ทอง , พ.ต.อ.ฤทธินันท์ ปุ้ยพันธวงศ์ , พ.ต.อ.มาโนช เคลือบวิจิตร , พ.ต.อ.เอกชัย ลิ้มวุฒิวงศ์ รอง ผบก. , ผกก.สภ./ผกก.สส. , จนท.ฝอ.ภ.จว.และข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน อาคารดังกล่าวเกิดขึ้นจากแนวคิดของ พล.ต.ต.ชยุตฯ ที่ต้องการสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อใช้สำหรับการจัดพิธีและกิจกรรมต่างๆ ของข้าราชการตำรวจในสังกัด โดยอาคารดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอุปการคุณ ดังนี้
1.นางจุฑามาศ มารยาทตร์
ประธานแม่บ้านตำรวจ จ.ปทุมธานี
2.นายสมชาย ร่มโพธ์ทอง กต.ตร.ภ.จว. ปทุมธานี
3.พระราชวรเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ฝ่ายธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ อ.สามโคก จว.ปทุมธานี
พล.ต.ต.ชยุตฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนทั้ง 3 ท่าน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้การก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ดังกล่าวสำเร็จลุล่วงและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ

Cr.สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.56 ปี)

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ภาพข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here