ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1

0
598

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1


วันที่ 14 มกราคม 2564 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย มอบหมายให้ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 ให้แก่กลุ่มนักศึกษา จำนวน 19 คน เข้ารับการทดสอบฯ โดยทดสอบภาคความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e- testing system) และภาคความสามารถ เพื่อวัดระดับความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และส่งเสริมให้มีศักยภาพในการทำงานที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ตลอดจนสร้างโอกาสให้กับคนพิการได้เข้าถึงการพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here