ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##จังหวัดหนองคาย ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน และประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดหนองคาย (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2564

0
116

จังหวัดหนองคาย ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน
และประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดหนองคาย (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2564ี

วันที่ 20 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมพระใส ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายมอบหมายให้ นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดหนองคาย (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ นำเสนอข้อมูลการประชุมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านแผนพัฒนากำลังคน และแผนการพัฒนาแรงงานจังหวัดหนองคาย โดยในปีงบประมาณ 2564 มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทำแผนพัฒนาแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ จำนวนทั้งสิ้น 10,010 คน ใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม และ 1 กลุ่มธุรกิจ ประกอบด้วย กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และ กลุ่มธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก เพื่อให้ตอบสนองความต้องการด้านการพัฒนาแรงงานในพื้นที่จังหวัดหนองคาย พร้อมกันนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้อนุกรรมการฯ ได้ทราบเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ดอกเบี้ย 0% การรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก สาขาช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ และประชาสัมพันธ์การแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 แข่งขันวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2564 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here