ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ม.อุบลฯจับมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรมไฟฟ้าและพลังงานสะอาด

0
784

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จับมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรมไฟฟ้า และพลังงานสะอาด รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคคลากรทั้งสองหน่วยงาน โดย ดร.มงคล ตรีกิจจานนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าภูมิภาค เขต 2(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี และ ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ร่วมลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการ วิศวะกรรมไฟฟ้าระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อความร่วมมือของทั้ง 2 องค์กรในการสนับสนุน การวิจัย พัฒนานวัตกรรม ด้านวิศวะกรรมไฟฟ้าแก่บุคคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาจารย์ นักศึกษา คณะวิศวะกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้งการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิศวะกรรมไฟฟ้า เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาของทั้งสององค์กร ดร.มงคล. ตรีกิจจานนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าภูมิภาค เขต 2(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการพูดคุยประสานความร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลฯ ในการวิจัยพัฒนาด้านวิศกรรมไฟฟ้า และพลังงานทดแทนซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯจะมีการติดตั้งนำระบบพลังงานทดแทนมาใช้ และทางมหาวิทยาลัยมีห้องทดสอบไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งการไฟฟ้าภูมิภาค เขต 2 มีอุปกรณ์หลายอย่างที่ต้องทำการทดสอบสามารถนำมาทดสอบได้ไม่ต้องส่งเข้าทดสอบในกรุงเทพฯจะทำให้การทำงานเร็วขึ้น
ดร.มงคล. ตรีกิจจานนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าภูมิภาค เขต 2(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บอกว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำลังพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ซึ่งทางมหาวิทยาลัยสนใจเรื่องพลังงานสะอาด ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถให้การสนับสนุน ด้านองค์ความรู้แก่มหาวิทยาลัย มีความร่วมมือร่วมกันในการวิจัยพัฒนาเพื่อให้ได้องค์ความรู้ นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนยกระดัยบคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here