ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##จังหวัดเชียงรายประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2564 เพื่อกระชับมาตรการประสาน ป้องกันและจัดการปัญหาควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

0
490

จังหวัดเชียงรายประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2564 เพื่อกระชับมาตรการประสาน ป้องกันและจัดการปัญหาควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2564 เมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 ที่ห้องจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อหารือแสวงหาแนวทาง กระชับมาตรการป้องกันและจัดการปัญหาควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันโดยการประชุมในครั้งนี้ ประธานที่ประชุมได้แจ้งพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มจำนวน 1 ราย เป็นรายที่ 65 ของจังหวัด ที่ประชุมได้รับทราบรายงานสถานการณ์โควิด 2019 ภายในประเทศ และในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ความคืบหน้าในการจัดการวัคซีนโควิด 2019 ที่จะฉีดให้ประชาชนใน 5 กลุ่มหลัก รับทราบจำนวนผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และเข้ากระบวนการกักกันโรค ประกาศและคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อพร้อมกันนี้ ได้แจ้งมาตรการของ ศปก.ศบค. เรื่องให้เข้มงวดการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง แนวทางพิจารณาการปิด/ไม่ปิดสถานศึกษา พิจารณาออกคำสั่งการป้องกัน ควบคุมโรค ณ ช่องทางเข้า-ออก สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 โดยให้รับการตรวจหาเชื้อโควิด 2019 และประเด็นพนักงานขับรถที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมถึงพนักงานขับรถข้ามพรมแดนไทย-เมียนมา เพื่อกระชับมาตรการป้องกันและจัดการปัญหาควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นอกจากนี้ ยังพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อโควิด 2019 จากงบป้องกันยับยั้ง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประจำด่านตรวจต่าง ๆ อีกด้วย

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here