ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##จังหวัดเชียงราย โดยอำเภอเชียงของ รวมพลจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ จัดทำฝายต้นน้ำลำธาร ณ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม อำเภอเชียงของ สร้างความชุ่มชื้นและความสมดุลในระบบนิเวศวิทยา

0
397

จังหวัดเชียงราย โดยอำเภอเชียงของ รวมพลจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ จัดทำฝายต้นน้ำลำธาร ณ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม อำเภอเชียงของ สร้างความชุ่มชื้นและความสมดุลในระบบนิเวศวิทยา

นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “จัดทำฝายต้นน้ำลำธาร” เมื่อเช้าวันพุธที่ 27 มกราคม 2564
ที่บริเวณวัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม บ้านห้วยเม็ง หมู่ที่ 6 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ทหาร ตำรวจ รวมทั้ง ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมนี้กว่า 200 คนภายในงาน ประกอบด้วยกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ ได้มอบเกียรติบัตร วิทยากรและผู้ประสานงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูฝายตามลำดับ ก่อนที่จะกระจายกำลังพลจิตอาสาออกปฏิบัติสร้างฝายชะลอน้ำตามจุดที่กำหนดไว้โดยกิจกรรมในครั้งนี้ จังหวัดเชียงรายได้กำหนดให้มีการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์ดินน้ำป่าเฉลิมพระเกียรติ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม โดยมีการเชื่อมโยงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และน้ำ ด้วยกลไกศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน สำหรับฝายต้นน้ำลำธารนี้สามารถช่วยลดการชะล้างพังทลายของดิน ลดความรุนแรงของกระแสน้ำในลำธาร ทำให้ระยะเวลาการไหลของน้ำเพิ่มมากขึ้น มีแอ่งน้ำสำหรับพักน้ำ สร้างความชุ่มชื้นในสภาพแวดล้อมได้เพิ่มขึ้น และยังแพร่ขยายกระจายความชุ่มชื้นออกไปเป็นวงกว้างในพื้นที่ 2 ฝั่งของลำห้วย ช่วยกักเก็บตะกอนและวัสดุต่าง ๆ ที่ไหลมากับน้ำในลำห้วยได้อย่างดี ซึ่งเป็นการช่วยยืดอายุแหล่งน้ำตอนล่างให้ตื้นเขินช้าลง อีกทั้ง ยังช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ทำให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคของมนุษย์และสัตว์ป่าต่าง ๆ ตลอดจนนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทำการเกษตรของราษฎร อีกทั้งสร้างความสมดุลในระบบนิเวศและการซ่อมเสริมความเสียหายและผลกระทบจากภัยธรรมชาติไปพร้อมกันด้วย

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here