ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์ และ ตม.จว.เพชรบุรี พร้อมกำชับการปฎิบัติงานในพื้นที่ บก.ตม.3 ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

0
553

พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์ และ ตม.จว.เพชรบุรี พร้อมกำชับการปฎิบัติงานในพื้นที่ บก.ตม.3 ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2564 พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม.พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมกำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ ตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในสังกัด บก.ตม.3 ในเขตพื้นที่ จว.ประจวบคีรีขันธ์,จว.เพชรบุรี โดยมี พล.ต.ต.อุทัย กวินเดชาธร ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี ให้การต้อนรับพร้อมหน่วยที่เกี่ยวข้อง ตชด.146, สภ.คลองวาฬ เข้าร่วมประชุม ในการประสานการปฏิบัติในพื้นที่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งได้กำชับการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1ให้ติดตามสถานการณ์ บูรณาการด้านการข่าวกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่หรือหน่วยงานระหว่างประเทศ โดยเฉพาะบริเวณชายแดนไทยที่ติดกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
2. เพิ่มความเข้มในการตรวจสอบบุคคลคนเข้า-ออก การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง โดยเฉพาะการแฝงตัวเข้า-ออกประเทศในทุกช่องทาง
3. สืบสวน ปราบปราม จับกุม การลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ขบวนการนำพาคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย มีแผนในการปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ ตลอดจนติดตามทางสื่อโซเชียลจะมีการโฆษณาชวนเชื่อต่าง ๆ ที่มีลักษณะฝ่าฝืนกฎหมาย
4.ห้ามเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยประการใด ทั้งการเข้าหรือออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทุกกรณี หากตรวจพบหรือได้รับรายงานพฤติการณ์ที่ไม่เหมาะสมจะพิจารณาทางด้านปกครอง รวมถึงทางวินัยหรือทางอาญาอย่างเฉียบขาดทุกราย รวมทั้งผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ตร.1212/2537
5. การปฏิบัติในการรับคำร้องขอรับ/ขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา, การอนุญาตให้อยู่ต่อ กำชับให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งกำหนดหลักเกณฑ์ การอนุญาตให้ตรงตามวัตถุประสงค์ ให้มีการตรวจสอบหลังจากอนุญาต
6. ให้ หน.เตรียมพร้อม ณ ที่ตั้ง และติดตามการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล พร้อมทั้งเตรียมข้อมูลกรณีมีการพาดพิงถึงหน่วยงานให้พร้อมชี้แจงได้ทันที
7.ต้องมีมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างสม่ำเสมอตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด @Tipp Yo

สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

ธวัชชัยเฟื่องอนันต์ราย ภาพข่าว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here