ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##รักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ (ผอ.สทบ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเปิดโครงการความร่วมมือเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก กทบ. จังหวัดเชียงใหม่

0
543

รักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ (ผอ.สทบ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเปิดโครงการความร่วมมือเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก กทบ. จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 : นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ผอ.สทบ.) ลงพื้นที่เปิดโครงการความร่วมมือเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านโดยการแลกเปลี่ยนผลผลิตสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมพบปะคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอเชียงดาว และคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว โดยมี นายสิทธิกร ฉันทแดนสุวรรณ สนง.บริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี, นายชูชีพ พงษ์ชัย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่, นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดง, นายภูมิ เกรียวศิริกุล ผอ.ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน, นายนที ศรีสุทธิ ผอ.เขตเชียงใหม่ 3 ธนาคารออมสินภาค 8, นายอรรถพล คนเพียร ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่, นายปรเมศ อริเดช หัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา 1, นายเศรษฐี โชคดั่งน้ำไหล ประธานกองทุนหมู่บ้านป่าตึงงาม, นายเจริญ ตระการฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขา 1, นายศุภวิชญ์ เอี่ยมละออ ผู้ทรงคุณวุฒิฯ สาขา 3 และ นายสุรชาติ กันนิ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขา 13 ร่วมติดตามลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

นายรักษ์พงษ์ ผอ.สทบ. กล่าวว่า “สำหรับโครงการความร่วมมือเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านโดยการแลกเปลี่ยนผลผลิตสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พี่น้องสมาชิกกองทุนหมู่บ้านเกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันเองระหว่างสมาชิกกองทุนหมู่บ้านด้วยกัน เน้นการเสริมสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้กับพี่น้องกองทุนหมู่บ้านฯ นั้น ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ในวันนี้ก็มีสมาชิกในจังหวัดเชียงใหม่ให้ความสนใจซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากัน โดยนำผลผลิตระหว่างสมาชิกกองทุนหมู่บ้านในเขตพื้นที่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านอำเภอต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งภายหลังการแลกเปลี่ยนผลผลิตในครั้งนี้แล้ว คาดว่าจะมีการขยายความร่วมมือการแลกเปลี่ยนผลผลิตกันเองระหว่างเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านกับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน และระหว่างสมาชิกกองทุนหมู่บ้านกับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านด้วยกัน”

ทั้งนี้ นายรักษ์พงษ์ เน้นย้ำว่า “เมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง สทบ. ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อหวังดึงความสามัคคีของชาวกองทุนหมู่บ้านฯทั่วประเทศที่มีอยู่กว่า 12.9 ล้านครัวเรือน 40 ล้านคน ในการช่วยกันซื้อขายแลกเปลี่ยน ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศ ที่สำคัญจากการดำเนินนโยบายแลกเปลี่ยนสินค้าหลายประเภท สมาชิกกองทุนหมู่บ้านมีความพอใจ ที่ได้นำของดีมาแลกเปลี่ยนกัน โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และซื้อขายกันถูกกว่าท้องตลาด ดังนั้น สทบ.จะยังคงเดินหน้าสนับสนุน เสริมสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้กับพี่น้องกองทุนหมู่บ้านฯ และสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายผลผลิต หรือสร้างอาชีพให้กับสมาชิก พร้อมสร้างต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศต่อไป”

สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.55 ปี)

ภาพ-ข่าว : กฤษติน นิลมานนท์

ธวัชชัย เฟื่องอนันต์

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here