ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##รัฐมนตรีฯ วราวุธ ติดตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดเมืองฮาม พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จ.ศรีสะเกษ

0
125

รัฐมนตรีฯ วราวุธ ติดตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดเมืองฮาม พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่19 มีนาคม 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดเมืองฮาม พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านกุดเมืองฮาม หมู่ที่ 5 ตำบลกุดเมืองฮาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ รัฐมนตรีฯ วราวุธ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การกำกับของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ ทั้งนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีภารกิจด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่นอกเขตชลประทานหรือพื้นที่เกษตรน้ำฝน โดยในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ นั้น พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณให้ กรมทรัพยากรน้ำ และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เร่งสร้างและจัดหาแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร และช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาวะน้ำแล้ง กุดเมืองฮาม สภาพเดิมเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มต่ำ สภาพพื้นที่โดยรอบกุดเมืองฮามมีปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง และน้ำท่วมพื้นที่เกษตรช่วงฤดูน้ำหลากก่อนจะไหลลงลำน้ำมูล เพื่อเป็นการกักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้ง และลดผลกระทบในช่วงฤดูน้ำหลาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำ จึงเข้าดำเนินการโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดเมืองฮาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ได้ฟื้นฟูพื้นที่ความยาวรวมประมาณ 3.9 กม. เป็นแก้มลิงไว้กักเก็บน้ำให้ประชาชนในพื้นที่เพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 23.9 ล้านบาท เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน 2,65 ล้าน ลบ.ม.
สร้างประโยชน์ให้ประชาชนกว่า 200 ครัวเรือน ( 850 คน) ครอบคลุมพื้นที่พื้นที่เกษตรกว่า 800 ไร่ นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เผยว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ โดยใช้งบประมาณ 16.99 ล้านบาท (ผลงานก่อสร้างปัจจุบันร้อยละ 56) ซึ่งลักษณะโครงการ ติดตั้งถังไฟเบอร์กลาส ทรงแคปซูล ขนาดความจุ 1 แสนลิตร จำนวน 3 ถัง ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 330 วัตต์ จำนวน 96 แผง พร้อมชุดเครื่องสูบน้ำ 60 ลบ.ม/ชั่วโมง ซึ่งสามารถกระจายน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่กว่า 218 ครัวเรือน (ประมาณ 1,000 คน) ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร พริก หอม กระเทียม กว่า 425 ไร่ สำหรับโครงการในอนาคต นายพสิษฐ์ เอี๋ยวพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 เสริมว่าในปีงบประมาณ 2566 กรมทรัพยากรน้ำ ได้เสนอโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์เพื่อสนับสนุนนาแปลงใหญ่ ต.กุดเมืองฮาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ งบประมาณ 65 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำขนาดใหญ่ ถังไฟเบอร์กลาสทรงแคปซูล ขนาดความจุ 100,000 ลิตร จำนวน 6 ถัง ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 330 วัตต์จำนวน 192 แผง พร้อมชุดเครื่องสูบน้ำ 60 ลบ.ม/ชั่วโมง เพื่อกระจายน้ำให้กับประชาชน 150 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรทางทิศเหนือของกุดเมืองฮามจำนวน 1,500 ไร่ เมื่อโครงการระบบกระจายน้ำทั้งสองโครงการแล้วเสร็จ
พื้นที่เกษตรจะได้รับประโยชน์ รวมกว่า 2,725 ไร่ เกิดการจ้างงานในพื้นที่ คาดว่ารายได้ครัวเรือนจะเพิ่มขึ้นจากเดิม โดยครัวเรือนจะได้ประโยชน์ประมาณ 570 ครัวเรือน กว่า 2500 คน ทั้งนี้โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดเมืองฮาม พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นโครงการหนึ่งตามนโยบายรัฐบาล ในการสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ สนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค น้ำเพื่อการเกษตร และการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ำให้มีความสมบูรณ์ พร้อมทั้งการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ำในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ให้มีความยั่งยืน

Cr.สมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชน(ประเทศไทย)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here