ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##รัฐมนตรีฯ วราวุธ เสริมระบบกระจายน้ำต้นทุน เพิ่มรายได้วิสาหกิจชุมชน จ.ยโสธร

0
391

รัฐมนตรีฯ วราวุธ เสริมระบบกระจายน้ำต้นทุน เพิ่มรายได้วิสาหกิจชุมชน จ.ยโสธร

เมื่อวันที่20 มีนาคม 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ลงพื้นที่เปิดโครงการและติดตามการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบ่อ-หนองแข้ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน บ้านนาเวียง ม.6 ม.11 ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
รัฐมนตรีฯ วราวุธ กล่าวว่า ดีใจกับประชาชนบ้านนาเวียง ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ที่ได้รับการสนับสนุนโครงการด้านทรัพยากรน้ำจากรัฐบาล ภายใต้การกำกับดูแลของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีความห่วงใยต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งนี้กระทรวงฯ ได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำ ดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ และพัฒนาระบบกระจายน้ำเพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ สร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ สนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง
แหล่งน้ำหนองบ่อ-หนองแข้ เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของประชาชน ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ มีเนื้อที่ประมาณ 80 ไร่ เดิมแหล่งน้ำแห่งนี้มีสภาพตื่นเขิน เก็บกักน้ำได้น้อย ไม่พอเพียงต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะในฤดูร้อนน้ำจะแห้งขอด ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ซึ่งประชาชนในพื้นที่และองค์การบริหารส่วนตำบลกู่จานมีความต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 ดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพิ่มการกักเก็บน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของประชาชนในพื้นที่ จากการดำเนินการปรับปรุงระบบนิเวศแหล่งน้ำให้เกิดสมดุลสมบูรณ์ สามารถเพิ่มความจุเก็บกักจำนวน 801,600 ลบ.ม. ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์กว่า 50 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกกว่า 200 ไร่
นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เปิดเผยว่าในปีงบประมาณ 2562 นั้น กรมทรัพยากรน้ำ ได้เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ของแหล่งน้ำ ที่ดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูไว้แล้ว ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรของหมู่บ้าน ด้วยการเพิ่มระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้น เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรได้นำน้ำไปใช้ในการเพาะปลูกพืชไร่ พืชสวน พืชผักสวนครัว สร้างรายได้เสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว โดยเน้นการปลูกพืชอายุสั้นใช้น้ำน้อย สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างงาน ลดการละทิ้งถิ่นฐานไปทำงานนอกพื้นที่ โดยมีคณะกรรมการบริหารกลุ่มผู้ใช้น้ำและสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมกันดูแลบำรุงรักษา ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 470 ไร่ ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 227 ครัวเรือน (900 คน) ซึ่งระบบกระจายน้ำด้วลยพลังงานแสงอาทิตย์จะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับวิสาหกิจชุมชน
นายวิเวช สุทธิประภา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 เสริมว่า ในปี 2563 กรมทรัพยากรน้ำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ถั่วลิสง เพื่อส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยจัดทำแหล่งน้ำต้นทุน พร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพียงพอต่อการสร้างผลผลิตทางการเกษตร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปลงใหญ่ถั่วลิสงบ้านนาเวียง ได้ขยายพื้นที่เพาะปลูกแปลงเกษตรถั่วลิสงเพิ่มขึ้น เกินกำลังผลิตของโครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 7.5 กิโลวัตต์ ที่สร้างไว้แล้ว จึงได้ขอรับการสนุบสนุนโครงการระบบกระจายน้ำเพิ่มเติม โดยการติดตั้งหอถังสูงทรงแคปซูล ขนาด 100 ลูกบากศ์เมตร จำนวน 3 ถัง พร้อมปั๊มสูบน้ำผิวดินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 310 วัตต์ จำนวน 96 แผง พร้อมต่อท่อความยาว 800 เมตร งบประมาณ 9,850,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ หากแล้วเสร็จจะสามารถกระจายน้ำครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มอีกประมาณ 520 ไร่ ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์กว่า 110 ครัวเรือน (480 คน)
ทั้งนี้ เมื่อโครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แล้วเสร็จทั้งหมด
พื้นที่เกษตรจะได้รับประโยชน์ รวมกว่า 1,200 ไร่ เกิดการจ้างงานในพื้นที่ คาดว่ารายได้ครัวเรือนจะเพิ่มขึ้นจากเดิม โดยครัวเรือนจะได้ประโยชน์ประมาณ 387ครัวเรือน1500 คน

Cr.สมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชน(ประเทศไทย)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here