ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##บิ๊กหลวง” ผบช.ภ. 3 ให้การต้อนรับ คณะสมาคมชาวศรีสะเกษ และ นายก สภท.

0
473

บิ๊กหลวง” ผบช.ภ. 3 ให้การต้อนรับ คณะสมาคมชาวศรีสะเกษ และ นายก สภท

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา พลตำรวจโทภาณุรัตน์
หลักบุญ(บิ๊กหลวง) ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3…ให้การต้อนรับ คณะสมาคมชาวศรีสะเกษ โดยการนำของท่าน พลเอกวรพันธ์ วรศักดิ์โยธิน อุปนายกคนที่ 1 สมาคมชาวศรีสะเกษ, ดร.อภิชา
ระยับศรี(ดร.ช้าง) อุปนายกคนที่ 3 สมาคมชาวศรีสะเกษ, นายพล พิจารณ์ เลขานุการสมาคมชาวศรีสะเกษ, โดยมีนายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.56ปี), นางณัฐฐา หิรัญชุณหะ กรรมการผู้จัดการ – นายชยทัศน์ นุตาคม วิศวกรระบบ บริษัท ดิแอลบะโทรส จำกัด, ร่วมเข้าพบพูดคุยสอบถามเรื่องการบริหารงานในตำรวจภูธรภาค 3 โดยท่านผู้บัญชาการฯ กล่าวถึงโครงการที่ได้ที่เริ่มทำอยู่ตอนนี้มี 2 โครงการหลักๆ คือ “โครงการแจ้งเอกสารหายทางออนไลน์ เริ่มนำร่องที่ สภ.คลองไผ่จังหวัดนครราชสีมา” โดยประชาชนสามารถแจ้งความประสงค์เอกสารหาย โดยดูรายละเอียดผ่านทางแอปโทรศัพท์ กรอกแจ้งความเอกสารที่หาย เซ็นต์รับรองเอกสาร ส่งกลับมาเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารแล้ว เซ็นรับรองเอกสารส่งกลับไปทางผู้ที่ยื่นคำร้อง จากนั้นผู้เขียนร้องนำเอกสารใบดังกล่าวไปยื่นขอรับเอกสารที่หายจากหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งจะลดขั้นตอนในการเดินทาง โดยปี 2563 พื้นที่ตำรวจภูธรภาค 3 มีประชาชนมาแจ้งเอกสารหาย กว่า 4 แสนราย หากคำนวณค่าใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายสูงมาก โดยโครงการนำร่องดังกล่าวนี้ประชาชนทุกพื้นที่ของประเทศไทย
สามารถเข้ามาใช้บริการได้ โดยโหลดแอป และกรอกข้อความเอกสารหายด้วยตนเอง (โดยท่านต้องมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน) พร้อมส่งกลับคำร้องกลับมาที่ สภ.คลองไผ่ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งอยู่ในพื้นที่ภาคที่ 3 แต่เป็นโครงการนำร่องของ”สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” เลยก็ว่าได้ และ “โครงการปักกลดชุมชน” ตำรวจภูธรภาค 3
โดยการนำเจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้าไปสู่ชุมชน ใช้ชีวิตร่วมกับชุมชน โดยมีหน่วยงานภาครัฐ
อาทิ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาล อบต. อสม. สาธารณสุข และหน่วยงานต่างๆ ในชุมชนนั้นๆ ร่วมให้ความรู้ โทษของยาเสพติดให้โทษสำหรับวัยรุ่นในชุมชน ให้มีความรู้ความระมัดระวัง รู้ทันพิษร้ายจากยาเสพติด ห่างไกลยาเสพติด หันมาประกอบอาชีพที่สุจริตศึกษาเล่าเรียนตามวัย ทำให้เกิดภูมิปัญญาคุ้มกันบุคลากร รุ่นใหม่ๆ ของชาติให้กลับมาสำนึกรักบ้านเกิด ดังสโลแกนและสไตล์การทำงานของ”บิ๊กหลวง”ที่ว่า “มุ่งมั่น ไฝ่ดี กตัญญู”
พลตำรวจโทภาณุรัตน์ หลักบุญ บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3″ ที่กล่าวไว้

Cr.กฤษติน นิลมานนท์

:สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.56ปี)

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here