ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อุบลฯ สัมมนาประชาสัมพันธ์การสร้างเศรษฐกิจด้วยงานเทศกาล (Festival Economy) ต่อยอดงานแห่เทียนพรรษาสู่มหกรรมและเทศกาลนานาชาติ

0
966

อุบลฯ สัมมนาประชาสัมพันธ์การสร้างเศรษฐกิจด้วยงานเทศกาล (Festival Economy) ต่อยอดงานแห่เทียนพรรษาสู่มหกรรมและเทศกาลนานาชาติ


เมื่อวันที่ 26 มี.ค 64 ที่ห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานีให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจระดับชุมชนเป็นที่ตั้ง ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่เข้มแข็งต่อการพัฒนาเมืองให้เติบโต อุบลราชธานีเป็นเมืองที่มีความพร้อม เนื่องจากมีต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี โดยเฉพาะงานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และสามารถต่อยอดให้เป็นต้นแบบของมหกรรมและเทศกาลนานาชาติได้ การจัดสัมมนาในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ (TCEP) และสมาคมส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย หรือทีฟ่า (TIEFA) ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญที่ทุกภาคส่วนทั้งในระดับท้องถิ่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชนในระดับจังหวัดและส่วนกลาง ที่จะได้ร่วมกันวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอนาคตของจังหวัดอุบลราชธานีกับงานเทศกาล และกำหนดแนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินงานพัฒนาต่อยอดงานแห่เทียนพรรษาไปสู่มหกรรมและเทศกาลนานาชาติที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของเมืองไปสู่ตลาดโลกต่อไป

Cr. ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here