ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##จังหวัดอุบลฯเปิดศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

0
1170

จังหวัดอุบลราชธานี เปิดศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ อาคารเรือนไทย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อผนึกพลังทางสังคม “คนอุบล รวมพลัง สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน” เพื่อเป็นศูนย์การรับบริจาคเงินหรือสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และได้กำหนด Kick Off “คนอุบล รวมพลัง สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน” จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า การผนึกพลังทางสังคมร่วมด้วยช่วยกันในวันนี้ เป็นสิ่งที่น่าชื่นชม และขอบคุณทุกภาคส่วน ได้แก่ ส่วนราชการ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และอาสาสมัคร ที่ได้แสดงพลังความห่วงใย เอื้ออาทรต่อ ผู้ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) โดยการสิ่งของมาบริจาค ซึ่งจังหวัดจักได้นำสิ่งของเหล่านี้ไปช่วยเหลือประชาชนตามเจตนารมณ์ต่อไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่าเพิ่มเติม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั่วโลกได้รับผลกระทบ ณ วันที่12 พฤษภาคม 2564 ยอดผู้ติดโควิด-19 สะสมพุ่งสูงกว่า 159 ล้านรายทั่วโลก หลังการแพร่ระบาดผ่านมานานกว่า 1 ปี 4 เดือน ยอดผู้เสียชีวิตสูงกว่า 3.3 ล้านราย อัตราเสียชีวิตอยู่ที่ราว 2.1% รักษาหายแล้ว ราว 86% ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด ขณะนี้มีประเทศที่พบผู้ติดเชื้อแล้ว 186 จาก 193 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย ดังนั้น สิ่งที่จะช่วยหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคนี้ได้ และสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเจ็บป่วย ช่วยลดอัตราความเสี่ยงของการติดเชื้อได้เป็นอย่างดี คือการที่ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีน ดังนั้น รัฐบาลได้ เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนให้ได้มากที่สุด เพราะเราจะต้องสร้างภูมิคุ้มกัน สังคมต้องอยู่กับเชื้อโรคนี้ต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here