ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อุบลฯ มีมติเห็นชอบรักษามาตรฐานการป้องกันควบคุม covid อย่างเข้มข้นพร้อมสั่งการให้ออกตรวจติดตามผับบาร์ โรงแรม โรงเรียนอย่างใกล้ชิด

0
1197

อุบลฯ มติเห็นชอบรักษามาตรฐานการป้องกันควบคุม covid อย่างเข้มข้นพร้อมสั่งการให้ออกตรวจติดตามผับบาร์ โรงแรม โรงเรียนอย่างใกล้ชิด

นายอุทัย ทองเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดอุบลราชธานี ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ. ศ. 2558 ครั้งที่ 27/2563 เมื่อวันที่ 21 ต.ค 63 เวลา 13:30 น .ที่ ห้องประชุมพรหมวรราชชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีที่ผ่านมาเพื่อติดตามความก้าวหน้าการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือ covid-19 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง การรายงานผลความก้าวหน้าในด้านต่างๆและพิจารณา หารือร่วมกัน หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างใกล้ชิด ผลการประชุมในครั้งนี้ มีมติเห็นชอบร่วมกันในหลายประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ยังมีข้อสั่งการที่เป็นห่วงให้ ทุกฝ่ายรักษามาตรฐานมาตรการการป้องกัน covid อย่างเข้มข้นการ์ดอย่าตก มาตรการผ่อนปรนตามแนวชายแดนไทย-ลาวและกัมพูชา ความก้าวหน้า State local quarantine มอบให้ฝ่ายเลขาดำเนินการจัดทำโครงสร้าง มอบหมายภารกิจเพื่อทำหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เข้าสังเกตการณ์ใน state local quarantine ก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนาต่อไป ซึ่งจะต้อง ใช้บุคลากร อีกจำนวนมากและยังคง ใช้เวลาอีกต่อไป นอกจากนั้น มอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประเมินผลเข้มงวดในเรื่องนี้ อย่างเข้มงวด กรณี Case จังหวัดระยอง ยังไม่ได้ผลผลกระทบแต่อย่างใด รวมทั้ง ได้ มอบให้เจ้าหน้าที่ ตรวจคัดกรอง ที่รถโดยสารสนามบิน และรายงานตัว จัด พนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ อย่างใกล้ชิด เช่นเดียวกัน มอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และคณะ ได้ออกตรวจสถานบริการที่เสี่ยง ผับ บาร์ โรงแรม โรงเรียน ออกตรวจติดตามอย่างใกล้ชิด ย้ำให้ทุกอำเภอ ขอความร่วมมือประชาชน scan App ไทยชนะเวลาเข้าออกห้างร้านหรือสถานบริการต่างๆอย่างเข้มงวดหรือแม้แต่โรงเรียน โรงแรม สถานที่ราชการ ผับบาร์ การ์ดอย่าตก สถานการณ์ควบคุม การแพร่ระบาด โควิด 19 พบว่า มี ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ เข้าพัก ใน State local quarantine ที่อาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานีวิทยาเขตบ้านยางน้อย เพิ่มมากขึ้น ที่ผ่านมา มี ผู้ที่เข้าสังเกตอาการ 14 วัน ทั้งสิ้น 180 ราย ปัจจุบัน พักสังเกตอาการ 14 วัน เหลือ 33 ราย

Cr.ปชส.อุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here