ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท ส.เขมราฐ อินดัสตรี้ มอบแอลกอฮอล์ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชานี จำนวน 1,000 ขวด พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 400 โหล ช่วยชาวอุบลสู้โควิด-19 ระลอก 3

0
75

ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท ส.เขมราฐ อินดัสตรี้ มอบแอลกอฮอล์ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชานี จำนวน 1,000 ขวด พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 400 โหล ช่วยชาวอุบลสู้โควิด-19 ระลอก 3


เมื่อวันที่4 มิถุนายน 2564 ที่ศาลาเรือนไทย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ประธานที่ปรึกษากลุ่มบริษัท ส.เขมราฐ พร้อมด้วย พันเอกพรชัย มาลัยพวง หัวหน้าฝ่าย CSR และเจ้าหน้าที่ บริษัท ส.เขมราฐ อินดัสตรี้ จำกัด นำแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 70% จำนวน 1,000 ขวด และน้ำดื่ม 400 โหล มอบให้ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชานี และ ตัวแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด กระจายส่งให้สมาชิก อสม.และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 25 อำเภอในจังหวัด เพื่อนำไปใช้ฆ่าเชื้อทำความสะอาด ร่างกาย และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ระลอก 3 ที่กำลังแพร่ระบาดในประเทศไทยขนาดนี้ สำหรับสถานการณ์ COVID-19 ขณะที่ล่าสุดจังหวัดอุบลราชธานี มีผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 354 คน รักษาหายแล้ว 330คน ยังคงรักษาอยุ่ที่รพ.21.คน เสียชีวิต 3คน

ยงยุทธ ผูกพันธ์ ภาพ/ข่าว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here