ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อุบลฯ ประเมินสถานการณ์เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2564

0
169

อุบลฯ ประเมินสถานการณ์เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2564


วันที่ 9 มิ.ย 64 ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2564 ประเมินสถานการณ์เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ซึ่งคาดว่าในช่วงฤดูฝนปีนี้จะมากกว่าปีที่ผ่านมาและฝนจะตกชุกหนาแน่นที่สุดในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2564 ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีได้สำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยน้ำท่วมขังในปี 2564 พบว่ามีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมขัง 612 ชุมชน/หมู่บ้าน น้ำล้นตลิ่ง 757 ชุมชน/หมู่บ้าน น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก 430 ชุมชน/หมู่บ้าน และมีความเสี่ยงต่อการดินโคลนถล่ม จำนวน 8 ชุมชน/หมู่บ้าน พร้อมทั้งเตรียมจุดอพยพไว้ทั้งหมด 748 จุดทั้งจังหวัด
จากการประเมินสถานการณ์ขณะนี้จังหวัดอุบลราชธานีในขณะนี้มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 60 – 80% ซึ่งจะสามารถรองรับน้ำในฤดูน้ำหลากและเพียงพอสำหรับกักเก็บไว้ใช้ในหน้าน้ำแล้ง ซึ่งที่ประชุมได้ซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 25 อำเภอ ทั้งในช่วงก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และหลังเกิดภัย โดยให้ทุกหน่วยงานทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุของอำเภอ ปรับปรุงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม กำหนดจุดและพื้นที่ปลอดภัยประจำหมู่บ้านและศูนย์พักพิงชั่วคราว และแนวทางการบริหารจัดการศูนย์พักพิงให้เป็นไปตามมาตรฐานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งสำรวจและจัดทำบัญชีเครื่องจักรกล เครื่องมืออุปกรณ์ และกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานได้ทันที

Cr.ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here