ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ติดตามโครงการเพิ่มทักษะอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ(Drone)

0
711

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ติดตามโครงการเพิ่มทักษะอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ(Drone)

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ณ พุทธอุทยานหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อุทยานบึงบัว ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดฝึกอบรมอาชีพเสริม สาขาผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน(Drone)เพื่อการเกษตร ตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อการเกษตร ดำเนินการฝึกอบรมโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ร่วมกับบริษัท แอโรกรุ๊ป (1992) จำกัด

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า โครงการพัฒนาทักษะอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ(Drone) เพื่อการเกษตร เป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับบริษัท แอโร กรุ๊ป(1992) จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมฝีมือแรงงานให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบที่อยู่ในภาคการเกษตร และกลุ่มผู้ว่างงานหรือผู้ถูกเลิกจ้างจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่สนใจเป็นผู้บังคับอากาศไร้คนขับเพื่อการเกษตร ให้มีความรู้และทักษะสามารถนำไปประกอบอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับได้ ตลอดจนการให้บริการเกษตรกรและสนับสนุนภาคการเกษตรเพื่อไปพัฒนาการทำเกษตรต่อไปในอนาคต

นายสรรชัย ชอบพิมาย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี  ผู้ดำเนินการฝึกอบรม เปิดเผยว่าสำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ประสานความร่วมมือกับทางบริษัท จัดฝึกอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติในหลักสูตรผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อการเกษตร ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมทั้งความรู้และทักษะการเป็นนักบินโดรนเพื่อการเกษตรก่อนยื่นขอรับใบอนุญาต ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญประกอบด้วย ส่วนประกอบของโดรน การเปลี่ยนชิ้นส่วน การขนย้าย การใช้เครื่องบังคับ การผสมสารที่ใช้ในการพ่นการปฏิบัติระบบการบินแบบอัตโนมัติ การบำรุงรักษา ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน รวมถึงการทำใบอนุญาตและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2564 ซึ่งคัดเลือกผู้สมัครที่มีความสนใจและตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการเข้าอบรม  จำนวน 27 คน 

          ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าว เป็นการนำเทคโนโลยีโดรนมาใช้ในการทำงานภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  และเพิ่มความแม่นยำ ลดต้นทุนค่าวัสดุและค่าแรงงาน ลดความเสี่ยงอันตรายในระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการพัฒนาอาชีพเกษตรกรให้มีความมั่นคงและยั่งยืน

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here