ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อุบลฯ จัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564

0
199

อุบลฯ   จัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี  ประจำปี 2564  

  เมื่อวันที่ 20 มิ.ย 64 บรรยากาศหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี  เต็มไปด้วยความคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า  เนื่องจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางไปจับจ่ายเลือกซื้อผลไม้จากเกษตรผู้ผลิต                           ในงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564 เป็นจำนวนมาก ท่ามกลางการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

  ด้าน นายวิรุจ  วิชัยบุญ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  กล่าวว่า  อำเภอน้ำยืน เป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากมีภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา พื้นดินมีลักษณะเป็นดินภูเขาไฟทำให้เกษตรกรสามารถปลูกพืชได้หลากหลายชนิด   โดยเฉพาะในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ของทุกปี จะเป็นช่วงเวลาที่ผลผลิตทางการเกษตรประเภทผลไม้ออกสู่ท้องตลาดมากที่สุด จังหวัดอุบลราชธานีจึงได้จัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืน ประจำปี 2564  ขึ้น  ในระหว่างวันที่  19 – 23  มิถุนายน  2564  รวม 5 วัน      ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายผลไม้จากเกษตรกรในพื้นที่โดยตรง  การออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น  การแสดงของนักเรียน  การแข่งขันการปอกทุเรียนและการแข่งขันตำผลไม้ลีลา                      การประกวดและมอบรางวัลให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ผลผลิตทางการเกษตร  มุ่งหวังเพื่อประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการตลาดในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกร โดยเฉพาะทุเรียนและเงาะ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร  และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดอุบลราชธานีได้อีกทางหนึ่งด้วย  

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here