ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##นายอำเภอเดชอุดม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มอบบ้านตามโครงการบ้านประชารัฐปันสุข

0
565

อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานีมอบบ้านตามโครงการประชารัฐปันสุข


วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ บ้านเลขที่ 68 หมู่ที่ 7 บ้านสวนฝ้าย ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รองนายกกิ่งกาชาด คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม ตำรวจ ทหาร สมาชิกสภาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเดชอุดม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ตำบลสมสะอาด ร่วมมอบบ้านตามโครงการบ้านประชารัฐปันสุข (พชอ.ยิ้ม) ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสและไม่มีที่อยู่อาศัย หลังที่ 5 ก่อสร้างโดยไม่ใช้งบประมาณทางราชการให้แก่ครอบครัวของนางบู พงษ์บรรเทา อายุ 75 ปี ผู้สูงอายุ มีฐานะยากจน สภาพบ้านไม่มั่นคงแข็งแรง อาศัยอยู่เพียงลำพัง โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก นายอำเภอเดชอุดมจำนวน 3,000 บาท หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 จำนวน 8,200 บาท สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดชอุดมจำนวน 3,000 บาท ประชาชนและผู้มีจิตศรัทธา หมู่ 7 บ้านสวนฝ้าย จำนวน 3,000 บาท รวมจำนวนทั้งสิ้น 17,200 บาท แรงงานก่อสร้างจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน อสม.และจิตอาสา ทั้งนี้ส่วนราชการต่างๆ ร่วมมอบเงินและเครื่องอุปโภคเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวดังกล่าวและได้ร่วมปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารเพิ่มเติมตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดอุบลราชธานีอีกด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here