ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อุบลฯ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี พิจารณาแผนเผชิญเหตุรองรับแรงงานที่จะเดินทางกลับบ้าน

0
133

อุบลฯ  คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี พิจารณาแผนเผชิญเหตุรองรับแรงงานที่จะเดินทางกลับบ้าน

วันที่ 29 มิ.ย 64  ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์  วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับแรงงานที่จะเดินทางกลับบ้าน “คนอุบลไม่ทิ้งกัน” โดยมอบหมายให้สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลทุกแห่งตั้งศูนย์ข้อมูลรับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด – 19 ตอบข้อซักถามตลอด 24 ชั่วโมง  ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กรกฎาคม  2564      ดำเนินการตรวจหาเชื้อสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4 จังหวัด กรุงเทพมหานครนนทบุรี  ปทุมธานีและสมุทรปราการ ให้ตรวจโควิด – 19 ทุกคน และต้องแจ้งผู้ใหญ่บ้านและญาติล่วงหน้า เพื่อจัดหาสถานที่แยกกักตัวรอ และให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อออกคำสั่งแยกกักตัว 14 วัน  ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด  11 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี  ตรัง  นครปฐม  ปัตตานี  เพชรบุรี  สงขลา สมุทรสาคร  สระบุรี  ยะลาและนราธิวาส  ต้องแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านและญาติล่วงหน้า เพื่อจัดหาสถานที่แยกกักตัวรอ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อออกคำสั่งแยกกักตัว 14 วัน  หากสงสัยว่าเป็นผู้ติดเชื้อโควิด – 19 โดยพิจารณาจากการมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป  ร่วมกับมีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก  หายใจหอบเหนื่อย  ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ  จมูกไม่ได้กลิ่น  ลิ้นไม่รับรสอย่างใดอย่างหนึ่งให้ประสานโรงพยาบาลล่วงหน้า เพื่อเตรียมการตรวจรักษาและงดเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ สวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้นตลอดเวลา ซึ่งผู้ที่เดินทางมาจากแคมป์ก่อสร้าง โรงงานที่ระบาด สถานที่ระบาดถือว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้ส่งตรวจโควิด – 19 คนละ 2 ครั้งตามเกณฑ์มาตรฐานกรมควบคุมโรค    มอบหมายให้ฝ่ายปกครอง จัดเตรียมสถานที่กักตัว ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล  ระดับอำเภอ  และระดับจังหวัด ไว้ที่ศูนย์กักกันโรค ศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องในโดยในขณะกักตัว ต้องลงทะเบียนใน Thai QM และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลรักษาความปลอดภัย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภค  รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสื่อสารองค์ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโควิด – 19 และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านวัดไข้ทุกวัน  พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการเปิดโรงพยาบาลเฉพาะกิจอำเภอสว่างวีระวงศ์ อำเภอเหล่าเสือโก้ก และอำเภอตาลสุม  รวมทั้งเปิดโรงพยาบาลสนาม ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน ได้ทันทีหากมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก    

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here