ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##รองนายกฯจุรินทร์คืนโฉนดสมาชิก กฟก. อุบลฯพร้อมอนุมัติเช็คฟื้นฟูฯและเช็คชำระหนี้ฯแทนกว่า 42 ล้าน

0
969

จุรินทร์คืนโฉนดสมาชิก กฟก. อุบลฯ พร้อมอนุมัติเช็คฟื้นฟูฯ และเช็คชำระหนี้ฯ แทนกว่า 42 ล้าน

วันที่ 9 ก.ค 2564 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานในพิธีมอบเช็คโครงการฟื้นฟูฯ เช็คชำระหนี้ และมอบโฉนดที่ดินคืนให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ จังหวัดอุบลราชธานี ณ สุนีย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน
กิจกรรมในครั้งนี้มีโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่ผ่านความเห็นชอบ 13 โครงการ
มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 273 ราย 13 กลุ่มองค์กร เป็นเงิน 11,333,000 บาท มอบเช็คชำระ
หนี้แทน 3 สหกรณ์ เป็นเงิน 30,796,773.23บาท มอบโฉนดที่ดินและใบประกาศเกียรติคุณให้
เกษตรกรที่ชำระหนี้ครบตามสัญญา 30 ราย กองทุนฟื้นฟูฯ มีภารกิจสำคัญที่ช่วยเหลือเกษตรกร 2 ด้าน คือ การฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ
เกษตรกร โดยให้เกษตรกรรวมกลุ่มยื่นเสนอแผนและโครงการของบประมาณ เพื่อใช้พัฒนาอาชีพทาง
การเกษตร และการแก้ไขปัญหาหนี้ให้พี่น้องเกษตรกรสมาชิก ทั้งกรณีที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และ
บุคคลค้ำประกัน

สำหรับจังหวัดอุบลราชธานีมีองค์กรเกษตรกร 1,043 องค์กร สมาชิก 223,909 ราย ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนโครงการฟื้นฟูอาชีพแล้ว 194 โครงการ งบประมาณ 22.18 ล้านบาท โดยใน
ปีงบประมาณ 2564 ได้รับการอนุมัติโครงการฟื้นฟูเพิ่มเติม จำนวน 13 องค์กร 13 โครงการ เป็นเงิน
11.33 ล้านบาท ด้านการจัดการหนี้ ได้รับการชำระหนี้แทน จำนวน 408 ราย จำนวนเงิน 85.20 ล้านบาท รักษาที่ดินให้เกษตรกรได้ถึง 303 แปลง เนื้อที่ประมาณ 2,335 ไร่ และโอนหลักทรัพย์คืน เกษตรกรที่ชำระหนี้ครบถ้วน 87 แปลง เนื้อที่ประมาณ 681 ไร่ โดยในปีงบประมาณ 2564 ได้รับการ
ชำระหนี้แทน จำนวน 35 ราย เป็นเงิน 33.40 ล้านบาท ได้รับอนุมัติปิดบัญชี จำนวน 30 ราย นอกจากนั้นนายจุรินทร์ ยังได้กล่าวอธิบายจุดดีของโครงการ ประกันรายได้สินค้าการเกษตร ว่ามีจุดดีตรงที่หากปีไหนสินค้าการเกษตรราคาไม่ดีเกษตรกรยังได้เงินส่วนต่างจากรัฐบาลอีก โดยจะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here