ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ป.ป.ช. จ.เชียงราย ร่วมกับ ชมรม STRONG- จิตพอเพียงต้านทุจริต จ.เชียงราย ลงพื้นที่สวนลำไย อำเภอเทิง อำเภอพญาเม็งรายรับฟังข้อมูลดำเนินงานสอบทาน สุ่มตรวจโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

0
213

ป.ป.ช. จ.เชียงราย ร่วมกับ ชมรม STRONG- จิตพอเพียงต้านทุจริต จ.เชียงราย ลงพื้นที่สวนลำไย รับฟังข้อมูลดำเนินงานสอบทาน สุ่มตรวจโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงราย ชมรมSTRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตอำเภอเทิง ลงพื้นที่ติดตามการสอบทานสวนลำไยที่ได้รับเงินเยียวไร่ละ 2,000 บาท ในพื้นที่อำเภอเทิงและอำเภอพญาเม็งรายโดยการรับฟังข้อมูลการดำเนินงานสอบทาน และสุ่มลงตรวจสวนลำไยโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าว เป็นการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย และชมรม STRONGฯ เชียงราย โดยมีกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน. สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย สำนักงานเกษตรอำเภอเทิง สำนักงานเกษตรอำเภอพญาเม็งราย ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมลงพื้นที่ด้วย….////

cr.สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here