ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อุบลฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

0
337

อุบลฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช


วันที่ 11 ก.ค 64 ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยจิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยนำประชาชนจิตอาสาร่วมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลรักษาต้นไม้ทาสีบริเวณผิวจราจร โดยรอบบริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ให้ภาคส่วนต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ร่วมแรงร่วมใจทำความดีด้วยหัวใจให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปประการ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย ทั้งด้านการต่างประเทศด้วยการกระชับความสัมพันธ์ไมตรีกับฝรั่งเศส ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางการทูต การถ่ายเทอารยธรรม นำความเจริญทางด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ การค้าและสถาปัตยกรรมแก่สยามประเทศ และทรงมีพระปรีชาด้านศิลปะและวรรณคดี จึงได้รับการถวายพระเกียรติเป็น “มหาราช” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย คณะรัฐมนตรี จึงมีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 กำหนดให้วันที่ 11 กรกฎาคมของทุกปี ซึ่งเป็นคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นวันรัฐพิธี โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ

Cr.ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here