ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##ม.อุบลฯ จัดอบรมสร้างเสริมจิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัย และสอบใบขับขี่ แก่นักศึกษา และบุคลากร

0
1420

ม.อุบลฯ จัดอบรมสร้างเสริมจิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัย และสอบใบขับขี่ แก่นักศึกษา และบุคลากร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมภายใต้แนวทางสร้างเสริมจิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัยและสอบใบขับขี่สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร ตระหนักถึงความสำคัญกับการขับขี่รถที่ถูกต้องปลอดภัย ช่วยลดอุบัติเหตุสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รวมถึงช่วยสร้างวินัยการจราจร ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัย โดยมี ดร.จรวยพร แสนทวีสุขรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน รับเกียรติจาก นายกฤษกมล นันทะวงษ์ หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี เป็นวิทยากรอบรมความรู้ภาคทฤษฎี กฎหมายจราจร พร้อมทดตาบอดสี ทดสอบภาคปฏิบัติขับขี่รถจักรยายนต์ รถยนต์ ก่อนเข้ารับการทดสอบความรู้ด้านกฎจราจร และรับใบอนุญาต ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาบุคลากร เข้าร่วมจำนวน 100 คน จัดอบรม ณ อาคารเรียนรวม 5 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวว่า เนื่องจากอุบัติเหตุจากการจราจรเป็นสาเหตุที่มีความสำคัญอันดับต้นๆ ที่ทำให้มนุษย์สูญเสียชีวิต ร่างกาย ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ หรือพิการ  รวมถึงก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทั้งตัวผู้ขับขี่และผู้อื่นที่ใช้ถนนร่วมกัน จากผลการสำรวจ รถจักรยานยนต์เป็นประเภทของยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดในประเทศไทยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงกำหนดนโยบาย และมาตรการในการเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และสร้างวินัยจราจรภายในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน สร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรภายในเขตพื้นที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบหมายให้ งานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา  สำนักงานพัฒนานักศึกษา  และสโมสรนักศึกษา ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้แนวทางการสร้างเสริมจิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัยและสอบใบขับขี่สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2563 กำหนดจัดโครงการ 3 รุ่น คือ รุ่นที่ 1ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563  รุ่นที่ 2ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2563 และรุ่นที่ 3ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2563 พร้อมอบรมความรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ พร้อมเข้ารับการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ นำไปสู่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100% นับเป็นอีกโครงการที่ส่งเสริมวินัยจราจรและสร้างความปลอดภัยในการขับขี่ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร ตลอดจนส่งเสริม และพัฒนาทักษะต่างๆ เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน วินัยจราจร และความรู้ด้านกฎหมายจราจรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here