ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อุบลฯ กองทุนสู้ COVID – 19 คนอุบลไม่ทิ้งกัน มอบเตียงสนาม 200 เตียง ให้แก่โรงพยาบาลสนามบ้านยางน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

0
864

อุบลฯ กองทุนสู้ COVID – 19 คนอุบลไม่ทิ้งกัน มอบเตียงสนาม 200 เตียง ให้แก่โรงพยาบาลสนามบ้านยางน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี


นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ปัจจุบันจังหวัดอุบลราชธานี มีจำนวนผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับจังหวัดมีนโยบายในการดูแลคนอุบลราชธานีที่ติดเชื้อโควิด – 19 ที่อยู่ต่างถิ่น ให้ได้รับการรักษาอย่างทั่วถึง โดยสามารถติดต่อเพื่อกลับมาขอรับการรักษาที่จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้สโลแกน “คนอุบลฯ ไม่ทิ้งกัน” ส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยยืนยัน โควิด – 19 ของจังหวัดเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมหลายเท่าตัว ทำให้สถานการณ์เตียงไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ป่วย ประกอบกับจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดตั้งกองทุนสู้ COVID – 19 คนอุบลไม่ทิ้งกัน โดยรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโควิด – 19 จึงได้ดำเนินการจัดหาเตียงสนามเพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด – 19 จำนวน 200 เตียง ซึ่งประกอบขึ้นจากวัสดุธรรมชาติที่หาได้จากในพื้นที่ และใช้แรงงานจากผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19 เป็นผู้ประกอบ นับเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 ได้อีกทางหนึ่ง
ในโอกาสเดียวกันนี้ได้ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อนำสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ และนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด – 19 ที่มีอาการไม่รุนแรงที่เข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาลสนามบ้านยางน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานีด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here