ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อุบลฯ ปรับแผนบริหารจัดการนำผู้ป่วยโควิด – 19 กลับมารักษาตัวที่บ้าน ตามโครงการคนอุบลไม่ทิ้งกัน

0
960

อุบลฯ ปรับแผนบริหารจัดการนำผู้ป่วยโควิด – 19 กลับมารักษาตัวที่บ้าน ตามโครงการคนอุบลไม่ทิ้งกัน


วันนี้ (3 ส.ค 64) ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการเพื่อนำผู้ป่วยโควิด – 19 กลับภูมิลำเนา ตามมาตรการรับคนอุบลกลับมารักษาตัวที่บ้านตามโครงการคนอุบลไม่ทิ้งกัน ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีได้สรุปข้อมูลผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและพื้นที่ควบคุมสูงสุด ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2564 มีผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งสิ้น 32,248 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่กักตัวตามาตรการป้องกันควบคุมโรคและมีอาการปกติ จำนวน 27,211 คน และเป็นผู้ป่วยโควิด – 19 จำนวน 5,037 คน ส่วนการดำเนินการรับ – ส่งผู้ป่วยโควิด – 19 ที่มีการแจ้งการเดินทางที่ชัดเจนมีจำนวน 17 ครั้ง ทั้งทางรถตู้โดยสาร รสบัสและรถไฟ จำนวนประชาชนที่เดินทางรวม 525 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีได้กำหนดแผนการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่การรับ – ส่งผู้ป่วย โควิด – 19 ไว้ 2 จุด คือสถานีรถไฟอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ และมณฑลหารบกที่ 22 จากนั้น จะจัดรถนำส่งผู้ป่วยไปยังศูนย์โควิดชุมชนตามภูมิลำเนาผู้ป่วย โดยคำนึงถึงหลักนำผู้ป่วยกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยไม่แพร่เชื้อระหว่างทางและมีสถานที่ดูแลรักษา
การประชุมในวันนี้ ได้มีการทบทวนการปฏิบัติงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรค พร้อมแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยมีการมอบหมายภารกิจเพิ่มเติม รวมทั้งให้การสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารจัดการนำผู้ป่วยโควิด – 19 กลับมารักษาตัวที่บ้าน ตามโครงการคนอุบลไม่ทิ้งกันมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น ด้านการจัดยานพาหนะรับ – ส่งผู้ป่วย การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มอย่างและสิ่งของจำเป็นในระหว่างการดูแลรักษาอย่างเพียงพอ การประสานข้อมูลและการจัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ และการจัดเตรียมสถานที่รองรับผู้ป่วยทั้งศูนย์โควิดชุมชนประจำอำเภอและระดับตำบล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานียังได้เน้นย้ำเรื่องการจัดส่งผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา จะต้องแจ้งข้อมูลล่วงหน้าให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทางจังหวัดอุบลราชธานีสามารถบริหารจัดการในการดูแลผู้ป่วยโควิด – 19 ให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here