ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##สนพ.หนองคาย จัดฝึกบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

0
501

สนพ.หนองคาย จัดฝึกบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์


       24 ก.ค. 2563 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เปิดเผยว่า สำนักงานฯ ได้จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ สาขาการควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 ให้กับกลุ่มเป้าหมายแรงงานทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 21 คน เพื่อให้พึ่งพาตนเองได้ โดยให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมรถยก กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน การเคลื่อนย้ายสินค้า การแก้ไขปัญหากรณีรถยกขัดข้อง การปฏิบัติกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน และการบำรุงรักษารถยกเบื้องต้น ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 24 –28 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย จังหวัดหนองคาย

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here