ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อาชีวะอุบลฯ บ่มเพาะผู้เรียนอาชีวศึกษา สู่แผนธุรกิจยุควิกฤติโควิด -19 ผ่านระบบออนไลน์

0
1009

อาชีวะอุบลฯ บ่มเพาะผู้เรียนอาชีวศึกษา สู่แผนธุรกิจยุควิกฤติโควิด -19 ผ่านระบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จัดอบรมเขียนแผนธุรกิจ โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในระบบออนไลน์ โดยมี ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้นในแต่ละสาขาวิชา จำนวน 90 คน พร้อมด้วย นักเรียน นักศึกษา จากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย เขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมอบรมในระบบออนไลน์ในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ได้รับความรู้ เกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจ และการเขียนแผนธุรกิจ จากวิทยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ได้แก่ นางสาววริยดา บริพันธุ์ หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวมนัสชญาณ์ อู่สมบัติชัย ผู้บริหาร บ.ดีไลน์ 88 จำกัด เจ้าของแบรนด์ จั๊บ จั๊บ ก๋วยจั๊บกึ่งสำเร็จรูป ชาวอุบลฯ สุดปัง และนายชวพจน์ ศุภสาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำธุรกิจ มีแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพอิสระ พัฒนาต่อยอดสู่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในอนาคต พร้อมก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here