ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##จังหวัดอุบลฯให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุก ชุมชนวัดศรีแสงทอง และชุมชนบุ่งกาแซว

0
791

จังหวัดอุบลฯให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุก ชุมชนวัดศรีแสงทอง และชุมชนบุ่งกาแซว


วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางเพชรา โรจนศักดิ์โสธร ประธานแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ปฎิบัติหน้าที่ประจำหน่วยฉีดวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค COVID-19 เชิงรุก ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 608 คือ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคประจำตัว 7 โรคบวกกับหญิงตั้งครรภ์ ณ วัดศรีแสงทอง และชุมชนบุ่งกาแซว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน เป้าหมาย150 คน โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ร่วมให้กำลังใจ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here