ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อุบลฯ มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสและไม่มีที่อยู่อาศัยในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ

0
1000

อุบลฯ มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสและไม่มีที่อยู่อาศัยในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ


วันนี้ 17 ก.ย 64 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางยุภาพร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบบ้านและเครื่องอุปโภคบริโภคตามโครงการสร้างที่พักอาศัยของราษฎรผู้ยากไร้ ยากจน ผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ให้แก่นางน้อย คำมุงคุล ราษฎรตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ ซึ่งบ้านเดิมที่เคยอยู่อาศัยกับสามีมีสภาพชำรุดทรุดโทรมมาก จนกระทั่งสามีเสียชีวิต บ้านหลังดังกล่าวได้ถูกรื้อถอนไป จึงได้ขออาศัยอยู่ที่บ้านญาติเนื่องจากไม่มีเงินเพียงพอที่จะนำมาซ่อมแซมหรือสร้างบ้านใหม่ได้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลธาตุ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลธาตุและเทศบาลตำบลธาตุจึงได้ขอความช่วยเหลือไปยังอำเภอวารินชำราบ เพื่อประสานขอความช่วยเหลือไปยังเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเข้าร่วมโครงการ โดยได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี 100,000 บาท และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงและจัดหาแรงงานในการก่อสร้าง รวม 127,280 บาท จนสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน จึงส่งมอบบ้านให้แก่นางน้อย คำมุงคุล ได้เข้าพักอาศัยต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here