ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##อุบลฯ จัดกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” เชิดชูเกียรติผู้นำชุมชนที่มีผลงานดีเด่น ปี 2564

0
429

อุบลฯ จัดกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” เชิดชูเกียรติผู้นำชุมชนที่มีผลงานดีเด่น ปี 2564


ที่ห้องประชุมค้ำคูณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานอัญเชิญรับโล่รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ให้แก่หมู่บ้านที่ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 มอบโล่รางวัลสิงห์ทองให้แก่ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นและมอบเข็มเชิดชูเกียรติผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และมอบโล่รางวัลและใบประกาศเชิดชูเกียรติผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น ประจำปี 2564 ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2564 ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี มีผู้ได้รับรางวัลดังนี้
รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” หมู่บ้านที่ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 ได้แก่ หมู่บ้านสองคอน หมู่ที่ 10 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
รางวัลผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนชายดีเด่นระดับจังหวัด นายสมหมาย หงส์คำผิว ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
รางวัลผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนหญิงดีเด่นระดับจังหวัด นางสาวรุ่งเรือง สีหาบุตร ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
รางวัลกลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด กลุ่มจักสานกระติบข้าวบ้านแมด หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
รางวัลศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบลดีเด่นระดับจังหวัด ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
รางวัลและใบประกาศเชิดชูเกียรติผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น ประจำปี 2564 สำหรับตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบแบบผ้าบาติกลายพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอท็อป เพื่อเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่น และชมนิทรรศการการจัดแสดงผลงานความสำเร็จในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here