ข่าวเด่นนิวส์สยามออนไลน์##เทศบาลนครอุบลราชธานีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563

0
351

เทศบาลนครอุบลราชธานีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563


วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นำข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563
โดย นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ผู้นำประกอบพิธี ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพร นำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณ โดยจะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าราชการของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติ จากนั้น ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

ขนิษฐวดี /ข่าว
ชาญชัย,ชินวัตร,อิศร,ชนุวิทก์,ศุจินทรา/ภาพ
Pr.07 จันทนิภา ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

เสริม ศักดิ์สม รายงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here